MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội sẽ tăng cường giám sát xử lý ngân hàng 0 đồng

10-11-2015 - 16:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Đây là một trong những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra trong báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Trước đó, có ý kiến đề nghị Quốc hội thành lập Ủy ban giám sát đặc biệt đối với việc tái cơ cấu ngân hàng, trong đó có việc xử lý các ngân hàng yếu kém và việc Ngân hàng Nhà nước mua lại các ngân hàng thua lỗ với giá 0 đồng.

Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 10 cũng nêu rõ kết quả tái cơ cấu các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, trong đó có việc mua lại 03 ngân hàng với giá 0 đồng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để tái cơ cấu các ngân hàng thương mại theo hai hướng: xử lý nợ xấu và xử lý sở hữu chéo.

Trong đó, đối với các ngân hàng có quan hệ sở hữu chéo lớn thì buộc phải sáp nhập vào nhau. Các ngân hàng quản trị yếu kém cũng đã được sáp nhập vào các ngân hàng khác mạnh hơn, một số ngân hàng yếu kém khác buộc Ngân hàng Nhà nước phải tiến hành giành quyền kiểm soát thông qua mua lại với giá trị 0 đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2015 đã có 3 ngân hàng bị mua lại với giá 0 đồng đó là: Ngân Dầu khí toàn cầu, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Đại Dương và 3 Ngân hàng khác đã bị sáp nhập. Chính phủ cũng cho biết từ nay đến cuối năm 2015 các ngân hàng yếu kém sẽ tiếp tục được xử lý dứt điểm thông qua các giải pháp nêu trên.

Do đó, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết: “Tăng cường công tác giám sát việc chuyển đổi sở hữu và quản lý các tổ chức tín dụng yếu kém; thường xuyên thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các sai phạm; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng thương mại.”

Đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện tái cơ cấu và xử lý các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém.

Cũng trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2016 vừa được Quốc hội thông qua, một trong những nội dung được đưa ra liên quan đến việc giám sát ngân hàng yếu kém là: Tăng cường công tác giám sát việc chuyển đổi sở hữu và quản lý các tổ chức tín dụng yếu kém;

Đặc biệt, thường xuyên thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các sai phạm; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng thương mại.

 

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên