TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tài sản của các ngân hàng bất ngờ tăng mạnh

24-01-2013 - 07:23 AM | Tài chính - ngân hàng

Tài sản của các ngân hàng bất ngờ tăng mạnh

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng Việt Nam đang có những dấu hiệu đầy tích cực.

Cụ thể, tổng tài sản của toàn hệ thống tại thời điểm ngày 30/11/2012 là 4.906.111 tỷ đồng, tăng 67.312 tỷ đồng tức 1,39% so với thời điểm cuối tháng 10. So với cuối năm 2011, mức giảm tổng tài sản được co hẹp về 1,09%, thay vì mức giảm 1,89% ghi nhận cách đó 1 tháng.

Đáng chú ý, tài sản của các NHTM Nhà nước tăng thêm 27.743 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tháng, mức tăng tương đương 1,33% và hiện đang ở 2.108.323 tỷ đồng. Tổng tài sản của nhóm các NHTM cổ phần tăng 25.277 tỷ đồng lên 2.106.380 tỷ đồng. So với cuối năm 2011, tài sản của nhóm các NHTMNN đã tăng 7,04% trong khi của các NHTMCP chỉ còn giảm 6,89%. Cuối tháng 10, tài sản của nhóm các NHTMCP ở mức báo động khi giảm tới 8% trong vòng 10 tháng.


Tăng trưởng tổng tài sản của các TCTD so với cuối năm 2011 

Vốn tự có của toàn hệ thống đến cuối tháng 11 năm ngoái là 421.762 tỷ đồng, tăng 7,89% so với cuối năm 2011. Đáng chú ý, vốn tự có của các ngân hàng tăng mạnh trong riêng tháng 11, tổng cộng 9.512 tỷ đồng, tương đương 2,3%, trong đó nổi lên là vốn của nhóm công ty tài chính, cho thuê. Trong tháng 11, tài sản của nhóm tổ chức tín dụng này đã tăng thêm 5.019 tỷ đồng, tương đương 82,8% lên 11.078 tỷ đồng.

Vốn tự có của các NHTMCP và nhóm TCTD hợp tác hầu như không thay đổi, trong khi vốn tự có của các NHTM Nhà nước tăng thêm 1.333 tỷ đồng và nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng 3.156 tỷ đồng so với cuối tháng 10.

Tăng trưởng vốn tự có của các TCTD so với cuối năm 2011

Vốn điều lệ của toàn hệ thống không có biến động đáng kể trong tháng 11 so với tháng 10. So với cuối năm 2011, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống tăng 9,68% đạt 386.620 tỷ đồng, trong đó của nhóm NHTMNN là 111.550 tỷ đồng, tăng 28,08% còn của nhóm NHTMCP là 172.854 tỷ đồng, tăng 5,24%.

Tăng trưởng vốn điều lệ so với cuối năm 2011

Hai chỉ tiêu được quan tâm nhất là lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tuy nhiên mới cập nhật đến thời điểm cuối quý 3/2012. 

Theo đó, ROA của toàn hệ thống đạt 0,62%, dẫn đầu là nhóm TCTD hợp tác với 1,53%, tiếp đến là các ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 0,92%. ROA của nhóm các NHTMNH đạt 0,79% trong khi của các công ty tài chính, cho thuê âm 0,76%.

ROA của các TCTD tại thời điểm quý 2 và quý 3/2012

ROE của toàn hệ thống đạt mức 6,31%, trong đó dẫn đầu là nhóm NHTMNN với 10,34%, tiếp đến là nhóm tổ chức tín dụng hợp tác với 8%. ROE của nhóm NHTMCP đạt 5,1% còn của nhóm công ty tài chính, cho thuê âm gần 14%.

ROE tại thời điểm cuối quý 2 và quý 3/2012


Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hiện nay của toàn hệ thống là 14%, trong đó dẫn đầu đầu là tỷ lệ an toàn vốn của nhóm TCTD hợp tác với 37,94%, tiếp đến là của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 30,36%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTMCP là 13,93% và của NHTMNN là 10,45%.

Tỷ lệ an toàn vốn của các TCTD 

Nguyễn Hằng

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên