MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tập đoàn Bảo Việt đạt 387 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2016

02-05-2016 - 12:54 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt đạt 387 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2016

Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 21%; doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 8,2%; doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ tăng trưởng gần 73% so với cùng kỳ năm 2015 (72,8%).

Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) đã công bố kết quả kinh doanh Quý I/2016 (số liệu trước soát xét).

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất Quý I/2016 đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế thu về 387 tỷ đồng, hoàn thành 32,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 378 tỷ đồng - tăng gần 7%.

Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 3.538 tỷ đồng, tăng trưởng 21%; doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 1.796 tỷ đồng, tăng 8,2%; doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 (72,8%), đạt 21 tỷ đồng, hoàn thành 27% kế hoạch năm.

Riêng công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng, hoàn thành 25,1% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2016 đạt 12.216 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 12.001 tỷ đồng.

Cụ thể tại các công ty thành viên, Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 3.538 tỷ đồng (tăng 21%), doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.719 tỷ đồng (tăng 29,7%), trong đó doanh thu khai thác mới đạt 525 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 3 tháng đạt 184 tỷ đồng, tăng trưởng 2,9% so với cùng kỳ 2015.

Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.796 tỷ đồng, tăng 8,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, hoàn thành 32,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu bảo hiểm cao hơn kế hoạch 21 tỷ đồng, đạt 1.685 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 29,7 % kế hoạch năm, tăng trưởng 13,7%, thu về 108 tỷ đồng.

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ/BVH

Trở lên trên