MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Hà Đô (HDG) báo lãi 962 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ

Riêng quý 3 Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 187 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu Hà Đô đạt 840 tỷ đồng, giảm 32,6% so với quý 3 năm ngoái. Nhờ chi phí giá vốn được tiết giảm, nên lợi nhuận gộp đạt 355 tỷ đồng, còn giảm 27,4% so với cùng kỳ.

Trong quý 3 doanh thu tài chính đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 4,5 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được 12,6 tỷ đồng, xuống còn hơn 62 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm được 12 tỷ đồng, xuống còn hơn 18 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 7,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn gần 40 tỷ đồng.

Những yếu tố này tác động, khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 3 của Tập đoàn Hà Đô vẫn đạt 187 tỷ đồng, giảm 31,5% so với quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 128 tỷ đồng.

Tập đoàn Hà Đô (HDG) báo lãi 962 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Tập đoàn Hà Đô đạt 3.830 tỷ đồng, tăng trưởng 22,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 962 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 3 còn 1.825 tỷ đồng, giảm 1.423 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu giảm giá trị bất động sản đang xây và các công trình xây dựng dở dang.

Tập đoàn Hà Đô (HDG) báo lãi 962 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Chi phí xây dựng dở dang đến cuối kỳ đạt hơn 4.066 tỷ đồng (tăng xấp xỉ 500 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó giá trị đầu tư vào dự án Thủy điện Đắk Mi 2.244 tỷ đồng (tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm) và giá trị đầu tư vào Thủy điện Sông Tranh 4 là 1.132 tỷ đồng (tăng 271 tỷ đồng).

Tính đến 30/9/2020 tổng nợ phải trả của công ty 9.705 tỷ đồng, giảm 880 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 763 tỷ đồng (giảm 363 tỷ đồng so với đầu kỳ) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng, lên mức 5.708 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 13.600 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Nam Hà

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên