MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 67 tỷ đồng tại Nam Định

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức rà soát và xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là hơn 67,6 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định. Kết luận Thanh tra số 308/TB-TTCP do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ký.

Theo kết luận thanh tra, trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã cùng với các ngành, cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh có nhiều cố gắng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai. Bên cạnh đó, các công tác này vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 67 tỷ đồng tại Nam Định - Ảnh 1.

Thành phố Nam Định (Ảnh minh họa)

“Chủ tịch UBND các cấp, sở, ngành còn chưa thực hiện tiếp dân định kỳ đầy đủ, vẫn tồn tại việc ủy quyền, phân công cho cấp phó tiếp; công tác phối hợp trong công tác tiếp dân còn chưa kịp thời, việc mở sổ, ghi chép tại các sổ tiếp công dân còn chưa đầy đủ thông tin. Một số cơ quan, đơn vị chậm hoặc chưa sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013; chưa có văn bản quy định việc phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp dân”. – Kết luận thanh tra nêu.

Theo Thanh tra Chính phủ, qua thanh tra 6 dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước cho thấy vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Thường trực HĐND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mà không thông qua HĐND tỉnh; áp dụng hình thức quản lý dự án, bố trí nguồn vốn cho dự án chưa phù hợp; chưa ghi rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng ngân sách; điều chỉnh, bổ sung dự án chưa phù hợp; dự án có đoạn tuyến chưa đồng bộ với quy hoạch, thực hiện chỉ định thầu một số gói thầu chưa đầy đủ về trình tự…

Qua thanh tra 3 dự án sử dụng đất cho thấy vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương: việc xác định tiền thuê đất theo phương pháp thặng dư của cơ quan chức năng còn nhiều lúng túng, có một số khoản doanh thu, chi phí của dự án được xác định chưa phù hợp.

Chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương đã xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cơ quan chức năng bàn giao đất và tính tiền thuê đất.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định giao 825.257,9 m2 đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đóng tàu Thịnh Long thực hiện dự án thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chủ đầu tư không tổ chức lập, điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi diện tích đất dự án giảm còn 418.028 m2 theo Quyết định số 54/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 29/1/2015 của Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu; triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư một số hạng mục công trình vào năm 2007 - 2008 khi chưa được giao đất và cấp phép xây dựng; chậm triển khai dự án từ năm 2013, không làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức rà soát và xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là hơn 67,6 tỷ đồng. Cụ thể một số kiến nghị như sau:

Chỉ đạo Cục thuế tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư (106 tổ chức, cá nhân) nộp tiền thuê đất còn nợ 24,3 tỷ đồng, tiền chậm nộp tiền thuê đất 2,2 tỷ đồng.

Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các đơn vị, địa phương bố trí nguồn tài chính và sử dụng số tiền này đúng theo quy định cho việc bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với 48 dự án đầu tư công với số tiền tạm tính là 33,6 tỷ đồng.

Yêu cầu chủ đầu tư nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định với số tiền tạm tính là 2,1 tỷ đồng (Dự án Xây dựng hạ tầng khu đô thị thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy)…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị, UBND tỉnh Nam Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nhân kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra./.

Theo Võ Nam

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên