MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị giá 38.300 đồng, Nhựa Đồng Nai chốt quyền mua cp giá 10.000 đồng

Nhựa Đồng Nai sẽ chốt quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 60%; nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 22% và nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 18%.

Ngày 23/6 tới đây, CTCP Nhựa Đồng Nai (mã chứng khoán DNP) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tỷ lệ 60%

Nhựa Đồng Nai dự kiến phát hành 8,1 triệu cổ phiếu mới với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:60 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua 60 cổ phiếu mới). Hiện tại, cổ phiếu DNP đang giao dịch quanh mức giá 38.300 đồng/cổ phiếu.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 22%

Nhựa Đồng Nai cũng chốt quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 22% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 22 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành dự kiến trên 2,97 triệu đơn vị tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá 29,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được trích 17,33 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ông ty mẹ căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2015 và trích 12,38 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận điều chuyển từ công ty con – CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung căn cứ theo Nghị quyết của Nhựa Đồng Nai Miền Trung.

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 18%

Ngoài ra, Nhựa Đồng Nai cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 18%. Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành 2,43 triệu đơn vị tương ứng giá trị phát hành 24,3 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển.

Trên BCTC công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán, số dư Quỹ đầu tư phát triển đến cuối năm còn trên 25 tỷ đồng. Do vậy, công ty sẽ dùng gần hết nguồn quỹ này phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Nhựa Đồng Nai có 4 cổ đông lớn đều là các cá nhân.Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT công ty là cổ đông lớn thứ 2 sở hữu 9,91% vốn điều lệ công ty. Ông Độ sẽ nhận được trên 535.000 cổ phiếu mới từ cổ tức và cổ phiếu thưởng. Nếu tạm tính theo thị giá hiện nay, số cổ phiếu ông Độ nhận về có giá trị trên 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, với số cổ phần hiện sở hữu, ông Độ có quyền bỏ ra hơn 8 tỷ đồng để mua thêm 803.007 cổ phiếu mới.

Xuân Khang

VSD

Trở lên trên