MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng khoán HSC: Năm 2012 lãi ròng 246 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2011

16-01-2013 - 11:39 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán HSC: Năm 2012 lãi ròng 246 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2011

Tiền và các khoản tương đương tiền của HSC cuối năm 2012 đạt gần 1.400 tỷ, tăng 166% đầu năm. Doanh thu môi giới năm 2012 đạt 145 tỷ, tăng 60% năm 2011.

CTCP Chứng khoán TP,HCM (HSC-mã HCM) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012. Theo đó, doanh thu quý 4 của HSC đạt hơn 115 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với quý 4/2011 do ảnh hưởng từ doanh thu khác (giảm 16%). Tuy nhiên tính chung cả năm 2012, doanh thu của HSC đạt hơn 560 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2011.

Cụ thể, mảng lợi nhuận mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho HSC vẫn là mảng kinh doanh nguồn. Doanh thu khác quý 4/2012 của HSC đạt 79,6 tỷ đồng, giảm 16% quý 4/2011, cả năm đạt hơn 370 tỷ đồng, tăng 12% năm 2011. Doanh thu khác chiếm 66% tổng doanh thu của HSC trong năm 2012, trong khi tỷ lệ này năm 2011 là hơn 70%.

Một mảng kinh doanh khác “đại thắng” trong năm 2012 là mảng môi giới khi HSC liên tục giữ vị trí thứ 1 thị phần trên cả hai sàn HoSe và HNX. Doanh thu môi giới quý 4/2012 của HSC đạt 27 tỷ đồng, tăng 27% quý 4/2011, cả năm đạt hơn 145 tỷ đồng, tăng 60% năm 2011, doanh thu môi giới chiếm 25,9% tổng doanh thu của HSC.

HSC không chú trọng nhiều đến đầu tư tự doanh, doanh thu tự doanh quý 4/2012 đạt hơn 6 tỷ đồng, cả năm đạt 27,69 tỷ đồng, tăng 61% năm 2011,

Doanh thu tư vấn đạt 12,77 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2011.

HSC Quý 4
Cả năm
2012 2011
2012 2011
Doanh thu 115.56 123.49 -6% 560.25 467.36 20%
Môi giới 27 21.19 27% 145.03 90.9 60%
Tự doanh 6.21 5.65 10% 27.69 17.21 61%
Đại lý phát hành 0.343 0
0.768 0
Tư vấn 1.28 1.58 -19% 12.77 27.94 -54%
Lưu ký 1.16 0
3.88 0
Khác 79.57 95.08 -16% 370.12 330.28 12%
Chi phí hoạt động 41.31 47.82 -14% 163.45 143.46 14%
LNTT 47.75 59.16 -19% 306.84 236.89 30%
LNST 38.31 48.89 -22% 246.38 194.42 27%

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2012 của HSC đạt 47,75 tỷ đồng, giảm 19% quý 2/2011, cả năm 2012 đạt 306,84 tỷ đồng, tăng 30% năm 2011.

LNST quý 4/2012 đạt 38,3 tỷ đồng, cả năm đạt 246,38 tỷ đồng, tăng 27% năm 2011, vượt kế hoạch năm 7%.

Tại thời điểm kết thúc năm 2012, tiền và các khoản tương đương tiền của HSC đã tăng 166% so với năm 2011 từ 674 tỷ lên 1.794 tỷ đồng, trong đó tiền của nhà đầu tư là 380 tỷ đồng.

Tiền mặt tăng mạnh do HSC đã thu được khoản phải thu, giảm từ 948 tỷ đầu năm 2012 xuống còn 104 tỷ cuối năm.

Khoản nợ phải trả cũng tăng từ 600 tỷ lên 1.036 tỷ cuối năm do phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán tăng mạnh.

(báo cáo HSC năm 2012)

Phương Mai

phuongmai

UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên