MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán MHBS: Doanh thu tư vấn tăng mạnh bất ngờ, LNST quý 4 hơn 19 tỷ

Kết quả năm 2013, hoạt động tư vấn thực sự đã cứu cánh cho công ty khi tăng từ 188,8 triệu trong năm 2012 lên 27,4 tỷ năm 2013. Trong khi đó, doanh thu từ tất cả các hoạt động khác đều giảm mạnh.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHBS) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Doanh thu từ môi giới giảm tới 71,2%, doanh thu khác cũng giảm 15,7%. Tuy nhiên, hoạt động tư vấn của MHBS trong quý IV/2013 cũng như cả năm có thể nói là có một bước nhảy vọt thần kỳ từ 29 triệu quý IV/2012 lên 13,7 tỷ trong quý này. Bên cạnh đó, doanh thu từ họa t động đầu tư chứng khoán cũng đạt 6,7 tỷ trong khi cùng kỳ là âm 4,7 tỷ.

Do đó, doanh thu quý IV/2013 của MHBS tăng tới 437,4%, đạt con số 27,8 tỷ.

Kết quả năm 2013, hoạt động tư vấn thực sự đã cứu cánh cho công ty khi tăng từ 188,8 triệu trong năm 2012 lên 27,4 tỷ năm 2013. Trong khi đó, doanh thu từ tất cả các hoạt động khác đều giảm mạnh.

Không chỉ có sự nhảy vọt về doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng bị cắt giảm trên 30% so với cùng kỳ. Do đó, trong quý IV/2013, MHBS đạt 19,1 tỷ lợi nhuận sau thuế trong khi cùng kỳ lỗ 11,1 tỷ. Năm 2013, LNST của công ty đạt 670,8 triệu trong khi cùng kỳ lỗ 13,5 tỷ.

Kết quả kinh doanh khả quan nhưng dòng tiền trong năm của công ty không được dồi dào như năm trước. Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 40,6 tỷ trong khi năm 2012 là 213,7 tỷ. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia khá ổn định ở mức 24,3 tỷ và dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư tương đương năm trước. Tuy nhiên, trong năm nay, công ty không phát sinh dòng tiền từ hoạt động tài chính. Vì vậy, tiền thuần trong kỳ chỉ âm 16,2 tỷ khiến cho số dư tiền mặt tại thời điểm 31/12/2013 chỉ còn 50,9 tỷ.

Trên bảng cân đối kế toán, số dư các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 45,7 tỷ - giảm 44% so với đầu năm. Nguyên nhân chính là do công ty đã bán hết 740.000 cổ phiếu của CTCP Đại Phong Nguyên trị giá sổ sách 53,2 tỷ.

Trong danh mục đầu tư tài chính của công ty, nổi bật là các cổ phiếu có giá trị đầu tư lớn như sau:

Báo cáo tài chính quý IV/2013

Hà Phương

trangntm

MHBS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên