MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CK Hòa Bình: Nguồn thu cho thuê tài sản tăng mạnh, quý 4 lãi 65 triệu đồng

Các doanh thu chủ chốt như đầu tư chứng khoán giảm 64,7% còn 1,8 tỷ, doanh thu khác giảm 97,6% còn 41,2 triệu đồng.Doanh thu từ cho thuê tài sảnbất ngờ tăng 152,9% lên 1,8 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Doanh thu quý IV/2013 giảm tới 48,7% so với cùng kỳ, chỉ còn 4,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản doanh thu chủ chốt như đầu tư chứng khoán giảm tới 64,7% còn 1,8 tỷ, doanh thu khác giảm 97,6% còn 41,2 triệu đồng. Doanh thu môi giới chỉ giảm nhẹ nhưng doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản thì bất ngờ tăng 153% lên tới 1,8 tỷ đồng.

Tính cho cả năm 2013, tổng doanh thu tiếp tục giảm 41,9%. Trong đó doanh thu môi giới giảm tới 85,3%. Doanh thu tư vấn giảm 97,2% và doanh thu khác giảm 94%. Bù lại, hoạt động đầu tư chứng khoán đã đem về 11,4 tỷ - tăng 47,6% và hoạt động cho thuê tài sản tiếp tục là điểm sáng với 6,9 tỷ đồng.

Trong quý IV/2013, công ty đã giảm mạnh chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng tổng các chi phí này so với doanh thu vẫn cao trên 98%. Do đó, lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2013 chỉ đạt 64,9 triệu đồng – giảm 11,4% so với cùng kỳ. LNST năm 2013 của công ty đạt 250,6 triệu – tăng nhẹ 6,8% so với năm 2012.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2013, khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt lên 94 tỷ trong khi đầu quý chỉ có gần 8 tỷ. Trong đó, khoản phải thu khách hàng là 14,3 tỷ và trả trước cho người bán là 80 tỷ.

Nợ ngắn hạn cũng giảm 41% so với đầu kỳ. Những khoản mục chiếm tỷ trọng lớn như “Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán” cũng giảm 41%, khoản “Phải trả phải nộp ngắn hạn khác” giảm tới 76%.

Báo cáo tài chính quý IV/2013


Hà Phương

trangntm

HBS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên