MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CK SHBS: Đột biến những khoản phải thu, phải trả

Tại thời điểm 31/12/2013, số dư của khoản “các khoản phải thu ngắn hạn khác” tăng vọt lên 144,3 tỷ trong khi đầu năm chỉ có 3,2 tỷ.

CTCP Chứng khoán SHB (SHBS) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2013.

Theo giải trình của công ty, trong giai đoạn trước quý IV/2012, một số khoản doanh thu của công ty chưa đầy đủ hồ sơ để hạch toán ghi nhận doanh thu. Đến quý IV/2012, công ty đã có đầy đủ hồ sơ ghi nhận và hạch toán nên doanh thu quý này tăng đột biến. Trong khi đó, quý IV/2013, mọi hoạt động diễn ra bình thường nên doanh thu quý IV/2013 chỉ đạt 15,1 tỷ - giảm 62,4% so với cùng kỳ.

Điểm sáng nhất của quý này là hoạt động môi giới với doanh thu 3,1 tỷ - tăng 235%. Dù vậy, doanh thu khác vẫn là khoản chính trong tổng doanh thu. Với việc sụt giảm mạnh của doanh thu như vậy, SHBS chỉ còn 1,7 tỷ lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2013- giảm 94,6% so với cùng kỳ.

Tính chung cho năm 2013, môi giới lại là mảng sụt giảm mạnh. Doanh thu cả năm từ hoạt động này chỉ có 7,3 tỷ - giảm 84,4%. Doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn chỉ giảm 9,1%. Hoạt động tư vấn, lưu ký vẫn không có gì nổi bật. Nhờ cắt giảm 55,8% chi phí hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế cả năm của công ty đạt được là 1,8 tỷ trong khi năm 2012 chỉ đạt được khoảng 0,8 tỷ.

Trên bảng cân đối kế toán có một số khoản mục tăng vọt đột biến như sau: Tại thời điểm 31/12/2013, số dư của khoản “các khoản phải thu ngắn hạn khác” tăng vọt lên 144,3 tỷ trong khi đầu năm chỉ có 3,2 tỷ. “Tài sản ngắn hạn khác” cũng tăng từ 35 triệu hồi đầu năm lên 35,9 tỷ. Về phía nguồn vốn, khoản “Phải trả nội bộ” cũng tăng từ 100 tỷ hồi đầu năm lên 282,3 tỷ. “Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác” tăng từ 897 triệu lên 35,7 tỷ.

Với sự chênh lệch đầu năm – cuối năm khá tương đồng của các khoản phải thu, phải trả, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2013 của SHBS chỉ âm 5 tỷ trong khi năm 2012, dòng tiền này bị âm 266,2 tỷ.

Nhờ vậy, với dòng tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức khá ổn định, số dư tiền mặt cuối kỳ của SHBS được nâng lên gần 122 tỷ và 119,6 tỷ được công ty đem gửi Ngân hàng.

Hà Phương


trangntm

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên