MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cho vay kinh doanh cổ phiếu quá 5% vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại

NHNN vừa chính thức ban hành thông tư 36/TT-NHNN “Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh NH nước ngoài”. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2015.

NHNN vừa chính thức ban hành thông tư 36/TT-NHNN “Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh NH nước ngoài”. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2015.

Theo đó, thông tư quy định các ngân hàng thương mại, chi nhánh NH nước ngoài không cho vay đầu tư kinh doanh cổ phiếu quá 5% vốn điều lệ.

Cụ thể, Điều 14 quy định:

“3. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài đối với tất cả khách hàng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều lệ, vốn được cấp của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

4. NHTM không được cấp tín dụng, ủy thác cho công ty con, công ty liên kết của TCTD để công ty con, công ty liên kết đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cho vay để đầu tư kinh doanh cổ phiếu.

5. Khoản cấp tín dụng của NHTM, chi nhánh nước ngoài cho khách hàng để đầu tư cổ phiếu không được bảo đảm bằng chính cổ phiếu đó.

6. NHTM không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu của chính NHTM, trừ trường hợp cho vay với người lao động.

Trước đó, theo một lãnh đạo vụ chức năng thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước trả lời Thời báo kinh tế, việc quy định giới hạn cho vay tối đa 5% vốn điều lệ thực ra lại rất rộng, bởi vì nó chỉ áp dụng đối với cho vay đầu tư cổ phiếu. Trước đây, giới hạn là 20%, nhưng đó là với chứng khoán nói chung, mà phần lớn là trái phiếu, còn cổ phiếu chỉ chiếm rất nhỏ. [Xem thêm]

Bên cạnh đó, NHTM, chi nhánh NH nước ngoài chỉ được cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá đối với khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Cụ thể các điều kiện:

- Đảm bảo giới hạn và tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định của Thông tư 36/2014

- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

- Phân loại và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định

- Khách hàng không phải là người có liên quan theo quy định của Thông tư

Mai Linh

trangminh

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên