MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành than: Ngỡ ngàng lợi nhuận quý 4/2013

Mức lãi đột biến trong quý 4/2013 đã giúp cổ phiếu ngành than thay đổi cục diện cả năm 2013 với kết quả tươi sáng hơn.

Ngành than đã có một quý kinh doanh cuối cùng của năm 2013 bất ngờ với mức doanh thu và lợi nhuận đột phá.

TDN, TVD tăng trưởng nhẹ; TCS, TC6, MDC, NBC, THT, HLC lãi đột biến

Cả 8/8 doanh nghiệp ngành than cùng công bố mức lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, ngoài TDN và TVD đạt mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ, các doanh nghiệp còn lại đều có mức tăng trưởng đột biến.

Lợi nhuận sau thuế

Q4/2013

Q4/2012

Năm 2013

Năm 2012

TCS

143,48

-22,04

48,96

44,56

TDN

58,2

49,23

13,78

32,76

TC6

97,17

25

59,07

44

MDC

60,15

11,6

28,75

26,2

NBC

62,4

6,2

68,38

51,64

THT

25,1

-1,99

34,45

18,82

HLC

14,95

2,04

27,03

20,77

TVD

58,27

50,05

88,69

57,47

Nhờ lãi gộp cao, đạt gần 90 tỷ đồng nên Than Đèo Nai (TDN) tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 18%, đạt 58,2 tỷ đồng. Than Vàng Danh (TVD) mặc dù lợi nhuận chỉ tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhưng là điểm sáng của ngành than trong năm qua khi công bố có lãi suốt cả 4 quý của năm 2013 và cũng chung với xu hướng của các cổ phiếu ngành than khác khi công bố mức lãi ròng 58,27 tỷ đồng riêng quý 4/2013, mức lãi cao nhất kể từ quý 1/2011 nâng mức lãi sau thuế cả năm 2013 lên 88,7 tỷ đồng tăng 54,3% so với cùng kỳ.

TCS dẫn đầu bảng với mức LNST của công ty riêng quý 4/2013 đạt 143,5 tỷ đồng tương đương EPS đạt 9.566 đồng/CP. Đây là mức lãi cao thứ 2 của công ty sau mức lãi của quý 4/2011 kể từ khi công ty niêm yết. Như vậy mặc dù 9 tháng đầu năm 2013 công ty lỗ lũy kế lên tới 94,5 tỷ đồng nhưng nhờ mức lãi quý 4/2013 đã giúp công ty đạt 48,96 tỷ đồng LNST cả năm 2013 tăng 10% so với cùng kỳ.

TC6 vẫn duy trì được mức doanh thu nghìn tỷ nhưng giá vốn giảm mạnh nên lãi ròng 97,17 tỷ đồng cao gấp 4 lần quý 4/2012 tương đương EPS đạt 7.475 đ/CP. Lũy kế cả năm 2013, TC6 lãi sau thuế hơn 59 tỷ đồng tăng 34% so với năm 2012, EPS đạt 4.544 đ/CP.

Tiết kiệm được giá vốn cũng là nguyên nhân chính giúp TC6, MDC, THT, HLC có mức lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ trong đó nhờ kết quả lãi sau thuế 60,15 tỷ đồng cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ đã giúp MDC thay đổi cục diện cả năm 2013 của công ty. Dù lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm 2013 31,27 tỷ đồng kết thúc năm MDC báo lãi 28,75 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2012.

Theo giải trình của hầu hết các doanh nghiệp ngành than thì lợi nhuận quý 4/2013 tăng đột biến là do công tác tiêu thụ than quý 4 năm 2013 có nhiều khả quan, doanh thu tăng so với cùng kỳ và nỗ lực cắt giảm chi phí của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên lãi quý 4/2013 tăng đột biến không đủ giúp doanh nghiệp ngành than hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm, hầu hết các cổ phiếu của ngành này đều bị vỡ kế hoạch. 

Tồn kho vẫn ở mức cao

Tồn kho
Cuối kỳ Đầu kỳ
TCS 250,0 125,36
TDN 235,04 208,97
TC6 287,2 292,15
MDC 34,2 56,2
NBC       114,6          96
THT 194,93 194,30
HLC       148,2   125,07
TVD       330,0   109,30
Tổng 1594,121 1207,81

8 doanh nghiệp ngành than tồn kho 1.594,12 tỷ đồng trong đó duy nhất TC6 có số dư cuối kỳ giảm so với đầu kỳ còn lại đều có mức tăng cao trong đó có những doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho cao gấp đôi so với cùng kỳ như TCS, TVD.

Đa số các doanh nghiệp có nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn

TSNH

Nợ ngắn hạn

TCS

489,16

868,99

TDN

325,58

475,7

TC6

469,03

712,97

MDC

227,92

290,4

NBC

362,45

399

THT

366,32

383,3

HLC

382,62

813,7

TVD

616,9

456,78

Nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn cũng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp ngành than ngoài trừ TVD. Trong đó TCS, HLC, TC6 có nợ ngắn hạn ở mức cao vượt quá tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp vài trăm tỷ đồng.

Thanh Tú

thanhtu

Trí Thức Trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên