MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVGasD sẽ phát hành gần 30 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 50%

76,37% cổ đông PVGasD đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 50%.

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGasD – mã chứng khoán PGD) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, 76,37% cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hiện tại, PGD có 60 triệu cổ phiếu đã phát hành trong đó có 59.999.045 cổ phiếu đang lưu hành và 955 cổ phiếu quỹ. Như vậy PVGasD sẽ phát hành thêm gần 30 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương ứng tỷ lệ phát hành 50%. Giá trị chứng khoán phát hành theo mệnh giá gần 300 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014. Số cổ phiếu phát hành thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trên báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của công ty, số dư Quỹ đầu tư phát triển tính đến 31/12/2014 là 435,3 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên