MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVX, KLF, HMH, DXP và TCT vào rổ HNX30 từ 5/5

Tại kỳ xem xét này, 5 cổ phiếu loại ra khỏi rổ là PVL, ICG, PVE, IDJ, và NBC, 5 cổ phiếu mới vào rổ là PVX, KLF, HMH, DXP và TCT. Danh sách mới được áp dụng từ ngày 05/05/2014.

Căn cứ quy định tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số Giá HNX, Sở GDCK Hà Nội đã thực hiện việc xem xét điều chỉnh chỉ số HNX 30 định kỳ tháng 4 năm 2014. Đây là kỳ xem xét với chuỗi dữ liệu được thống kê trong vòng 12 tháng tính đến hết 31/03/2014.

Các nội dung xem xét điều chỉnh được rà soát định kỳ bao gồm: điều kiện duy trì của các cổ phiếu trong rổ hiện tại, các nội dung liên quan đến việc tính toán lựa chọn chứng khoán thay thế trong rổ chỉ số HNX 30 mới và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mỗi cổ phiếu thành phần.

Thành phần chỉ số HNX 30 được xem xét dựa trên dữ liệu được lấy tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3/2014, và ngày hiệu lực là ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4/2014. Việc điều chỉnh thành phần rổ chỉ số được thực hiện theo nguyên tắc: rổ chỉ số mới bao gồm tối đa 25 chứng khoán từ rổ HNX 30 cũ và 5 chứng khoán mới để tránh sự xáo trộn quá nhiều chứng khoán trong rổ trong khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, thông tin cập nhật về báo cáo kiểm toán năm 2013, tình hình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp cũng được Sở GDCK Hà Nội xem xét loại bỏ những cổ phiếu đặc biệt. Theo đó, tại kỳ xem xét này, 5 cổ phiếu loại ra khỏi rổ là PVL, ICG, PVE, IDJ, và NBC, 5 cổ phiếu mới vào rổ là PVX, KLF, HMH, DXP TCT.

Việc xem xét lại thành phần rổ chỉ số được thực hiện 2 lần trong năm nhằm đảm bảo cho chỉ số HNX 30 luôn bám sát và phản ánh đúng các tiêu chí và quy tắc đề ra ban đầu về tính thanh khoản và giá trị vốn hóa thị trường.

Như vậy, danh sách thành phần chỉ số HNX 30 áp dụng từ ngày 05/05/2014 như sau:


thanhhuong

HNX

Trở lên trên