MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SSI: Đề xuất nới room lên 100% nếu có thể

Đồng thời SSI đề xuất lập một bảng giao dịch riêng dành cho giao dịch giữa các NĐT nước ngoài, nhằm mục đích đăng ký và niêm yết giá mua/bán và giao dịch thỏa thuận các cổ phiếu hết room.

Một trong các tham luận gửi UBCK về các đề xuất phát triển TTCK năm 2014, CTCK Sài Gòn SSI đề xuất Chính phủ ban hành quy định nới room lên mức tối đa (100% nếu có thể).

Điều này nhằm cho phép các nhà đầu tư nước ngòai được phép đầu tư không hạn chế vào các cổ phiếu có quyền biểu quyết tại các công ty đại chúng, không thuộc những ngành nghề, lĩnh vực mà nhà nước cần kiểm soát vốn nước ngoài.

Trong trường hợp quy định nới room tối đa không được ban hành, SSI đề xuất HoSE triển khai các sản phẩm chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyêt (NVDR) để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư không hạn chế vào cổ phiếu niêm yết mà không cần quyền biểu quyết.

Đồng thời SSI đề xuất lập một bảng giao dịch riêng dành cho giao dịch giữa các NĐT nước ngoài, nhằm mục đích đăng ký và niêm yết giá mua/bán và giao dịch thỏa thuận các cổ phiếu hết room, làm tăng tính minh bạch của các NĐT nước ngoài lẫn nhau.

SSI cũng đề xuất cần triển khai các sản phẩm vay và cho vay chứng khoán, các quy định giao dịch chứng chỉ ETF để cho phép sản phẩm ETF được triển khai sớm tại Việt Nam.

Hầu hết các ý kiến đề xuất chung của các thành viên thị trường đều mong muốn thị trường triển khai sớm sản phẩm quỹ hưu trí bắt buộc, sáng lập sớm Trung tâm thanh toán bù trừ để sáng lập thị trường phái sinh Việt Nam, sáp nhập 2 sở, thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và minh bạch hóa các thông tin trên thị trường, chống thao túng giá cổ phiếu.

CTCK Bản Việt đề xuất giảm thời gian thanh toán chứng khoán xuống T+2 và có lộ trình giảm thời gian này xuống T+1, ngoài ra VCSC cũng đề xuất giảm thuế giao dịch chứng khoán (hiện tại là 0,1% trên tổng giá trị giao dịch) xuống 0,05%.

Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên