MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa VIVASO

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thủy (VIVASO) với vốn điều lệ 327,737 tỷ đồng.

Cụ thể, VIVASO có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Vận tải thủy, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

VIVASO kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Vận tải thủy trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Vận tải thủy đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức cổ phần hóa: sẽ kết hợp bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo phương án cổ phần hóa, tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 32.773.700 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 16.059.113 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ; Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 là 1.008.750 cổ phần, chiếm 3,08% vốn điều lệ; Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số59/2011/NĐ-CPngày 18/7/2011 là 527.850 cổ phần, chiếm 1,61% vốn điều lệ; Bán đấu giá công khai 15.177.987 cổ phần, chiếm 46,31% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu sẽ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VIVASO quyết định.

Theo ML

thanhhuong

Diễn đàn Doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên