Khai trương Tràng Tiền Plaza có mặt của các vị đại biểu đại diện cấp thành phố đến dự và chúc mừng, các ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam đến biểu diễn góp vui và chúc mừng nhưng cũng không làm cho TTP có một kỳ tái khởi động thuận lợi. Điều này có thể được lý giải với những lý do cơ bản dưới đây.

- Tràng Tiền Plaza với diện mạo mới rất đẹp và hoành tráng nhưng không có định vị thương hiệu rõ ràng. 

- Ảnh hưởng bởi kinh tế vĩ mô suy thoái: Trung tâm Tràng Tiền Plaza mới đi vào hoạt động đúng thời điểm Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn khó khăn và suy thoái do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới nói chung và thực tế kinh tế vĩ mô Việt Nam nói riêng. 

- Sự cạnh tranh cao của các trung tâm thương mại khác với sự đầu tư hoành tráng, trên địa bàn Hà Nội. 

- Thương mại điện tử phát triển và được người tiêu dùng ưa chuộng hơn: có thể doanh thu hàng tháng của Tràng Tiền Plaza chưa chắc đã bằng một website “mua hộ”, “ship hộ”của một cá nhân hoặc một công ty.

- Hành vi của người tiêu dùng đã, đang và sẽ thay đổi rất nhanh và hiện đại.