MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 điều kiện để máy bay mang quốc tịch Việt Nam

21-08-2015 - 08:28 AM | Xã hội

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhập khẩu vào Việt Nam, máy bay phải được đăng ký quốc tịch.

Thủ tướng vừa ký ban hành nghị định của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với máy bay.

Theo đó, từ ngày 1/10/2015, quy định về việc đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với máy bay tại Việt Nam, bao gồm: đăng ký, xóa đăng ký quốc tịch máy bay; đăng ký và xóa đăng ký các quyền đối với máy bay; cấp mã số để đăng ký, xóa đăng ký các quyền lợi quốc tế đối với máy bay mang quốc tịch Việt Nam; đăng ký, xóa đăng ký văn bản chỉ định người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu máy bay.

Nghị định không quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với máy bay công vụ, bao gồm máy bay quân sự, máy bay chuyên dụng của lực lượng hải quan, công an và các máy bay khác sử dụng cho mục đích công vụ nhà nước, trừ trường hợp máy bay công vụ được dùng vào mục đích dân dụng.

Đối với máy bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam, máy bay được thuê - mua hoặc thuê không có tổ bay với thời hạn thuê từ 24 tháng trở lên để khai thác tại Việt Nam, phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam theo quy định tại nghị định này.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhập khẩu vào Việt Nam, máy bay phải được đăng ký quốc tịch.

Máy bay được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện:

- Chưa có quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào hoặc đã xóa đăng ký quốc tịch nước ngoài.

- Có giấy tờ hợp pháp chứng minh về quyền sở hữu máy bay; quyền chiếm hữu máy bay đối với trường hợp thuê - mua hoặc thuê máy bay.

- Đối với máy bay đã qua sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về tuổi của máy bay theo quy định của pháp luật.

- Đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về đảm bảo quốc phòng, an ninh; an toàn hàng không, an ninh hàng không và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng nêu rõ, máy bay bị xóa đăng ký mang quốc tịch Việt Nam khi máy bay bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; máy bay không còn đáp ứng các điều kiện quy định; theo đề nghị của chủ sở hữu máy bay hoặc người đề nghị đăng ký máy bay; theo đề nghị của người được chỉ định...

Theo Ngô Trang

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên