MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội - Bước tiến về dân chủ trong Đảng

18-07-2015 - 21:20 PM | Xã hội

Việc thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư tại Đại hội được thực hiện từ nhiệm kỳ trước và tiếp tục thực hiện tại nhiệm kỳ này với số lượng nhiều hơn.

Tính đến thời điểm này, trên toàn quốc đã có khoảng 400 đại hội cấp cấp cơ sở, cùng nhiều đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Kết quả, hầu hết các Bí thư được bầu đều có số phiếu tín nhiệm cao. Nhiều nơi, Bí thư được bầu tại đại hội với số phiếu tín nhiệm gần như tuyệt đối. Theo nhiều cấp ủy, việc bầu trực tiếp Bí thư là một bước tiến quan trọng về dân chủ trong Đảng.

Cách làm này không chỉ nâng cao ý thức của các đại biểu tại đại hội mà còn đề cao được trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong quá trình chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội.

Đánh giá cao tính dân chủ được phát huy qua bầu trực tiếp, song một số cấp ủy cũng cho rằng, hiện bầu trực tiếp Bí thư không có số dư, vì thế việc đảm bảo tính khách quan trong bầu cử cần được quan tâm. Để thực hiện tốt chủ trương này, cấp ủy triệu tập đại hội và cấp ủy cấp trên cần phải làm thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội. Điều này hết sức quan trọng khi tới đây sẽ có thêm nhiều đại hội tiếp tục thực hiện chủ trương này.

 

PV

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên