MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất quy định bổ nhiệm thành viên Hội đồng cạnh tranh

14-02-2015 - 09:34 AM | Xã hội

Tại dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh, Bộ Công Thương đề xuất quy định về bổ nhiệm và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng cạnh tranh.

Bộ Công Thương cho biết, khoản 2 Điều 55 Luật Cạnh tranh quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Cạnh tranh là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tuy nhiên, tại Nghị định quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh cũng như Quy chế hiện hành về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh chưa có quy định cụ thể về các tiêu chí bổ nhiệm lại (bên cạnh các tiêu chí bổ nhiệm lần đầu).

Điều này đã dẫn đến khó khăn cho công tác bổ nhiệm lại các thành viên của Hội đồng khi hết nhiệm kỳ do không có đủ cơ sở pháp lý minh bạch và cụ thể để tiến hành. Một số tiêu chí nên xét đến trong việc bổ nhiệm lại như kết quả công tác và tinh thần, thái độ làm việc, trách nhiệm trong quá trình tham gia các công việc của Hội đồng Cạnh tranh, sức khỏe để đảm nhiệm công việc, độ tuổi bổ nhiệm,… chưa được quy phạm hóa trong Quy chế.

Một số nội dung khác liên quan đến tổ chức nhân sự của Hội đồng như bổ nhiệm (lần đầu), bãi nhiệm, miễn nhiệm, từ chức cũng chưa được quy định rõ ràng, cụ thể, dẫn đến thiếu cơ chế để thực hiện trên thực tế.

Khoản 1 Điều 55 Luật Cạnh tranh quy định Người có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng cạnh tranh: a- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, có tinh thần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; b- Có trình độ cử nhân luật hoặc cử nhân kinh tế, tài chính; c- Có thời gian công tác thực tế ít nhất là 9 năm thuộc một trong các lĩnh vực quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; d- Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do vậy, tại dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất quy định bổ nhiệm và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng cạnh tranh như sau: Những người đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Cạnh tranh có thể được bổ nhiệm/bổ nhiệm lại làm thành viên Hội đồng cạnh tranh.

Thành viên Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ Quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương trên cơ sở kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Cạnh tranh là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

Theo Bộ Công Thương, các thành viên Hội đồng Cạnh tranh là những người được bổ nhiệm để trực tiếp “cầm cân nảy mực”, đưa ra những nhận định, những quyết định và mức xử lý tác động to lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Do đó, một quy trình bổ nhiệm, bãi miễn các thành viên này nếu được quy định cụ thể sẽ góp phần đem lại chất lượng xử lý vụ việc, qua đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, và xa hơn nữa là mang lại một môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và phát triển.

Theo dự thảo, Hội đồng Cạnh tranh gồm có: 1- Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh được lập ra để xử lý (các) vụ việc cạnh tranh cụ thể, gồm ít nhất 5 thành viên của Hội đồng Cạnh tranh, trong đó có một thành viên là Chủ toạ phiên điều trần; 2- Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh; 3- Các Phó Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh; 4- Các Uỷ viên Hội đồng Cạnh tranh; 5- Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh.

Theo Tuệ Văn

PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên