MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khai mạc phiên họp thứ 40 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

10-08-2015 - 09:35 AM | Xã hội

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến vào 17 dự án luật và 1 pháp lệnh tại phiên họp này.

Phát biểu khai mạc phiên họp sáng nay (10/8), Chủ tịch Quốc hội cho biết, với khối lượng công việc lớn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các dự án luật được trình xin ý kiến lần này chủ yếu thuộc lĩnh vực tư pháp, nhằm triển khai Hiến pháp liên quan quyền con người, bảo đảm công bằng công lý, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân…

Cùng với đó, nhiều dự án luật liên quan quyền dân chủ xã hội cũng sẽ được cho ý kiến như Luật Trưng cầu ý dân, Luật tiếp cận thông tin... "Thêm mảng luật này nữa là cơ bản các luật được ban hành nhằm triển khai toàn diện Hiến pháp 2013", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Theo dự kiến chương trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn khác nhau của nhiều Bộ luật rất quan trọng như: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật an toàn thông tin; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;...

Phiên họp cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về nhiều dự án luật và pháp lệnh, như: Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980; sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội; việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020…

Phiên họp thứ 40 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ kéo dài đến 18/8.

Theo Ngọc Thành

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên