MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2015 sẽ không tăng biên chế, kể cả thành lập đơn vị mới

06-01-2015 - 09:34 AM | Xã hội

Đối với số biên chế giảm do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác …, các đơn vị chỉ được bổ sung tối đa 50% số biên chế giảm; 50% còn lại do Thủ tướng Chính phủ quyết định khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần bổ sung biên chế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Theo đó, để tăng cường hiệu quả kiểm soát kinh tế vĩ mô, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về cải cách hành chính, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương; tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật tổ chức chính phủ; Luật tổ chức chính quyền địa phương. Trong đó, làm rõ việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước …

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần hoàn thiện thể chế công vụ, công chức, đề án vị trí việc làm; thực hiện tốt các  yêu cầu về xác định vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức, đổi mới hệ thống tiêu chí, đánh giá cán bộ công chức viên chức hàng năm thông qua thực thi nhiệm vụ. Xây dựng mới hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp xã.

Chính phủ đặc biệt lưu ý, Bộ Nội vụ cần thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về tinh giản biên chế. Theo đó, cần kiên quyết không tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2015 kể cả việc thành lập các tổ chức, đơn vị và nhiệm vụ mới.

Ngoài ra, đối với số biên chế giảm do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác …, các đơn vị chỉ được bổ sung tối đa 50% số biên chế giảm; 50% còn lại do Thủ tướng Chính phủ quyết định khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần bổ sung biên chế.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo hướng nâng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và công bằng; nhất là trong việc thi tuyển công chức, viên chức tại các Bộ, cơ quan, địa phương.

>>>Không tăng biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thảo Anh 

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên