TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

30-06-2015 - 08:50 AM | Thời sự

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; quản lý; Nghị định về chứng khoán phái sinh; Thời hạn thăng hàm cấp tướng; phụ cấp ưu đãi người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015.

Nghị định về chứng khoán phái sinh

Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 có hiệu lực từ 1/7/2015, quy định về tổ chức kinh doanh; thị trường giao dịch và việc bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh…

Theo đó, chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm: Hợp đồng tương lai; quyền chọn niêm yết; hợp đồng kỳ hạn dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán; chứng khoán phái sinh niêm yết khác, chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận khác dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Thời hạn thăng hàm cấp tướng

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định rõ thời hạn xét thăng quân hàm cấp tướng với sĩ quan tại ngũ tối thiểu là 4 năm đối với các trường hợp sau: Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng.

Sĩ quan tại ngũ xét thăng quân hàm từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57 tuổi, trừ trường hợp có yêu cầu của Chủ tịch nước. Thủ tướng trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, Chuẩn Đô đốc, Phó đô đốc, Đô đốc Hải quân. Đối với sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan: trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước do Bộ trưởng Quốc phòng quy định.

Khuyến khích phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt

Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày  5/5/2015 có hiệu lực từ 1/7/2015  ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như: Chính sách về quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và trợ giá cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Phụ cấp ưu đãi người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg  ngày 20/5/2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu có hiệu lực từ 5/7/2015. Quyết định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi thường biểu diễn đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch diễn viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi quy định đối tượng cử tuyển

Có hiệu lực thi hành từ 6/7/2015, Nghị  định  49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  134/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nghị định này đã sửa đổi quy định về đối tượng cử tuyển; tiếp nhận, phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp; trường hợp phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo...

Rút ngắn thời gian thủ tục đầu tư

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có nhiều điểm thay đổi quan trọng, cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính.

Cụ thể, Luật doanh nghiệp 2014 bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, xác nhận vốn pháp định trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp hay thay đổi nội dung đăng ký xuống tối đa không quá 3 ngày.

Luật Đầu tư 2014 cũng bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước, đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, thời hạn tối đa 15 ngày, thay cho 45 ngày như trước đây.

Gia hạn tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2015. Nghị định quy định cụ thể về: đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, điều kiện để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, và thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Trong đó, cán bộ, công chức nữ giữ vị trí cấp phó tại hầu hết các bộ, ngành, địa phương và cán bộ là Thẩm phán toà tối cao và Viện kiểm sát tối cao sẽ được gia hạn thêm 5 năm làm công tác lãnh đạo theo quy định hiện hành nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định về năng lực, sức khoẻ…

Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp

Có hiệu lực từ 25/7/2015, Nghị định 55/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo 8 mức, trong đó, mức cho vay tối đa là 3 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

 

Hồng Vân

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên