MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trần Văn Sơn được bầu giữ chức Bí thư tỉnh Điện Biên

15-10-2015 - 08:31 AM | Xã hội

Ông Trần Văn Sơn vừa được bầu giữ chức chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 52 đồng chí.

Ngay trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí.

Đồng chí Trần Văn Sơn được bầu giữ chức chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII.

Các đồng chí: Mùa A Sơn, Lâm Văn Năm và Lò Văn Muôn, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, khóa XIII.

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 là 54 đồng chí, bầu trực tiếp tại Đại hội là 52 đồng chí, để khuyết 2 để bổ sung sau.

Đại hội cũng đã thống nhất với danh sách nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII là 58 đồng chí, để bầu chọn lấy 52 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.  Những đồng chí được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII bảo đảm đúng cơ cấu, quy hoạch; là những đồng chí có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, công tâm, khách quan.

Trong tổng số 58 đồng chí có tên trong danh sách nhân sự đã được Đại hội thống nhất có 31 đồng chí tái cử, 27 đồng chí tham gia lần đầu, đảm bảo tỉ lệ đổi mới cao hơn so với quy định. Về độ tuổi cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có 4 đồng chí gần 7%; đại biểu nữ là 7 đồng chí hơn 12%; Dân tộc thiểu số 20 đồng chí gần 34,5%; trình độ thạc sĩ các chuyên ngành là 7 đồng chí bằng 12%; 57 trong tổng số 58 đồng chí có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên; 100% có trình độ lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp.Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 2, sáng nay, 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Đồng chí Lò Mai Trinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII đã trình bày phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Lò Mai Trinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII đã trình bày phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất với danh sách nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII là 58 đồng chí, để bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất với danh sách nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII là 58 đồng chí, để bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

PV

Dienbien.gov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên