MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

06-01-2015 - 21:28 PM | Xã hội

Sáng ngày 6/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 10 của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng ngày 6/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.

Buổi chiều, Trung ương tiếp tục làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.


cucpth

Theo Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên