MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia

02-12-2022 - 19:48 PM | Xã hội

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 8101/VPCP–KGVX ngày 2/12/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia - Ảnh 1.

Theo đó, trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia, giao Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Theo Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia là Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm . Các Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách các lĩnh vực, công việc theo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng; có một Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hoạt động chuyên trách giúp Chủ tịch Hội đồng giải quyết công việc thường xuyên của Hội đồng và những việc khác có liên quan khi được Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc ủy quyền. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ủy viên Hội đồng có từ 27 đến 29 thành viên do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Về nhiệm vụ, theo quyết định số 956 (năm 2020) của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Y khoa Quốc gia có nhiệm vụ xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; tham gia giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn năng lực nghề nghiệp của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về y tế và theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Y khoa Quốc gia có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật: xây dựng và thử nghiệm Bộ ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng tiêu chuẩn của cơ sở tổ chức đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về đánh giá năng lực hành nghề.

Theo Văn Kiên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên