MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuduc House (TDH): Lãi ròng soát xét bán niên tăng 24% lên 174 tỷ đồng, kiểm toán kết luận ngoại trừ với khoản nợ thuế hơn 440 tỷ đồng

Thuduc House (TDH): Lãi ròng soát xét bán niên tăng 24% lên 174 tỷ đồng, kiểm toán kết luận ngoại trừ với khoản nợ thuế hơn 440 tỷ đồng

Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán cho biết không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định cơ sở hạch toán kế toán đối với khoản phải thu ngắn hạn này. Do đó, kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục này hay không cũng như các ảnh hưởng liên quan có thể đến BCTC hợp nhất giữa niên độ của Thuduc House (TDH).

Thuduc House (TDH) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên với lãi ròng tăng 24% so với báo cáo tự lập, lên gần 174 tỷ đồng. Nguyên nhân do loại trừ khoản lỗ từ việc chuyển nhượng một phần cổ phiếu của công ty con trong kỳ kế toán.

Trong đó, doanh thu tài chính tại báo cáo soát xét tăng 39% lên mức gần 304 tỷ đồng. Trong đó, lãi thanh lý khoản đầu tư tăng từ 207 tỷ đồng lên thành 293 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 46% xuống 36,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính khác giảm từ 35,5 tỷ đồng xuống còn chỉ 334 triệu đồng.

Nửa đầu năm sau lùm xùm truy thu thuế với giá trị 400 tỷ đồng, TDH liên tục động thái bán vốn nhằm gia tăng nguồn thu. Kết quả số lãi đột biến trên đã giúp TDH không còn lỗ luỹ kế. Riêng quý 2, Công ty đã hoàn tất thanh lý các khoản đầu tư tại Công ty Song Hỷ Quốc tế, Công ty Đầu tư Khoáng sản VICO Quảng Trị. Ngoài ra, TDH cũng nhận cổ tức và lợi nhuận được chia cao hơn từ Công ty Bách Phú Thịnh và Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, TDH vẫn ghi nhận hơn 440 tỷ phải thu Cục thuế Tp.HCM theo các quyết định liên quan. Đồng thời, ghi nhận phải thu khoản tạm nộp cơ quan chức năng hơn 365,5 tỷ đồng.

Được biết, TDH đã tạm nộp số tiền trên cho cơ quan chức năng, song song với việc nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Tp.HCM đề nghị xem xét hủy bỏ các quyết định nói trên của Cục Thuế Tp.HCM vào cuối năm 2020. Công ty đang trong quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về các cáo buộc của Cục Thuế Tp.HCM.

Thuduc House (TDH): Lãi ròng soát xét bán niên tăng 24% lên 174 tỷ đồng, kiểm toán kết luận ngoại trừ với khoản nợ thuế hơn 440 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kiểm toán cũng có kết luận ngoại trừ liên quan đến số tiền chậm nộp thuế hơn 440 tỷ đồng. Cụ thể, tại ngày 30/6/2021, số dư phải trả liên quan đến lùm xùm nợ thuế còn lại là gần 440 tỷ đồng sau khi trừ đi số tiền gần 367 tỷ mà Cục thuế Tp.HCM đã truy thu thông qua cưỡng chế thi hành vào đầu tháng 3/2021. TDH cũng đã ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn khác tương ứng số tiền hơn 440 tỷ đồng là số tiền thuế GTGT được hoàn cao hơn quy định và tiền chậm nộp thuế.

Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán cho biết không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định cơ sở hạch toán kế toán đối với khoản phải thu ngắn hạn này. Do đó, kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục này hay không cũng như các ảnh hưởng liên quan có thể đến BCTC hợp nhất giữa niên độ của TDH.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên