MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuỷ điện Thác Bà (TBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế 204 tỷ đồng năm 2022, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2021

Thuỷ điện Thác Bà (TBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế 204 tỷ đồng năm 2022, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2021

Năm 2021 Thuỷ điện Thác Bà lãi sau thuế 209 tỷ đồng.

CTCP Thuỷ điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Phiên họp dự kiến tổ chức vào 25/3/2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào 2/3/2022.

Trong đó ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2021 với doanh thu giảm 7% so với năm trước đó, còn 495 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 209 tỷ đồng, giảm 4% so với số lãi đạt được năm 2020 và vượt 13,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Tính đến 31/12/2021 Thuỷ điện Thác Bà còn 397 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Với kết quả đạt được, Thuỷ điện Thác Bà trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong đó dành gần 159 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25%. Trước đó tháng 1/2022 công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông tỷ lệ 10%. Số còn lại sẽ được thanh toán sau.

Năm 2022 Thuỷ điện Thác Bà đặt mục tiêu đạt 508,5 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất. Kế hoạch lãi trước thuế 239,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 204,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 209 tỷ đồng đạt được năm 2021.

Thuỷ điện Thác Bà (TBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế 204 tỷ đồng năm 2022, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2021 - Ảnh 1.
https://cafef.vn/thuy-dien-thac-ba-tbc-dat-muc-tieu-lai-sau-thue-204-ty-dong-nam-2022-du-kien-chia-co-tuc-ty-le-25-cho-nam-2021-20220309163337948.chn

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên