MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy sản Vĩnh Hoàn đã trích lập dự phòng 50% cho khoản công nợ gần 60.000 USD "bị quỵt"

13-01-2017 - 22:13 PM | Doanh nghiệp

Khoản công nợ với Al-reda trị giá USD 58,881.6 gồm 2 khoản đến hạn thanh toán vào tháng 6 và tháng 7/2015. Tại kỳ báo cáo cho năm tài chính 2016, Vĩnh Hoàn đã tiến hành trích lập dự phòng với mức trích lập là 50% cho khoản công nợ này.

Ngày 13/01/2017, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) có một thông báo cảnh báo các doanh nghiệp hội viên về Công ty Al - Reada (Ai Cập).

Cảnh báo trên xuất phát từ việc Công ty Al-Reda có mua hàng cá tra phile đông lạnh của Công ty Thủy sản Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP) từ tháng 6/2015 với tổng trị giá đơn hàng là: 58.881,60 USD (sau khi đã trừ 10% đặt cọc 6.542,4 USD). Tuy nhiên, cho đến nay, dù Vĩnh Hoàn đã nhiều gửi thư yêu cầu thanh toán nhiều lần từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2016 nhưng Al-Reda luôn tránh việc thanh toán với nhiều lý do.

Để tránh trường hợp không được thanh toán tiền hàng như VINH HOAN CORP, VASEP cảnh báo tới các DN hội viên khi giao dịch với khách hàng này và cẩn trọng hơn khi kinh doanh với đối tác nước ngoài nhằm tránh rủi ro trong việc thanh toán.

Trước câu hỏi của nhà đầu tư về thông tin này, CTCP Vĩnh Hoàn cho biết, khoản công nợ với Al-reda trị giá USD 58,881.6 gồm 2 khoản đến hạn thanh toán vào tháng 6 và tháng 7/2015. Căn cứ theo thông tư số: 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, trong đó quy định:

“Mức trích lập dự phòng là 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.”

Do khoản phải thu với Al-reda đã quá hạn gần 1,5 năm, tại kỳ báo cáo cho năm tài chính 2016, Vĩnh Hoàn đã tiến hành trích lập dự phòng với mức trích lập là 50% cho khoản công nợ này.

Với việc tăng cường quy trình xem xét hạn mức tín dụng và phương thức thanh toán áp dụng cho tất cả đối tượng khách hàng, đặc biệt cho các khách hàng mới, trong các năm gần đây tỷ lệ nợ phải thu khó đòi trên tổng doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đã được cải thiện.

Cuối tháng 12/2016, nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có nguy cơ bị thiệt hại hàng trăm nghìn USD do ký kết hợp đồng với Công ty Echopack INC (Canada). Tuy vụ việc không liên quan đến Vĩnh Hoàn, nhưng với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp cùng ngành tránh được rủi ro khi giao dịch với công ty Al-reda, Vĩnh Hoàn đã nhanh chóng gửi thông báo trường hợp của mình đến Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) để Hiệp hội cùng hỗ trợ Vĩnh Hoàn trong công tác thu hồi công nợ và cảnh báo rộng rãi các doanh nghiệp thủy sản khác. Có thể nói, các trường hợp trên là kinh nghiệm để Vĩnh Hoàn nói riêng, và các doanh nghiệp thủy sản nói chung tăng cường công tác đánh giá thị trường, khách hàng và quản trị rủi ro thanh toán.

Mai Linh

Vĩnh Hoàn

Trở lên trên