MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp tục xuất siêu trong nửa đầu tháng 10

21-10-2018 - 13:54 PM | Thị trường

Tính đến kết kỳ 1 tháng 10/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 372,87 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 45,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2018) đạt 20,32 tỷ USD, giảm 2,1% (tương ứng giảm 443 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2018.

Như vậy, tính từ ​đầu năm đến hết ngày 15/10/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 372,87 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 45,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 năm 2018 có mức thặng dư 39 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 đạt 10,18 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 667 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 189,6 tỷ USD, tăng 15,6% (tương ứng tăng 25,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 9/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2018 biến động giảm ở một số: điện thoại các loại và linh kiện 12,5%, tương ứng giảm 303 triệu USD; hàng dệt may giảm 4,9%, tương ứng giảm 67 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 55%, tương ứng giảm 51 triệu USD; xơ, sợi dệt các loại giảm 23,1%, tương ứng giảm 41 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 38 triệu USD, tương ứng giảm 5,3%...Bên cạnh đó một số mặt hàng biến động tăng là: phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 20,1%, tương ứng tăng 58 triệu USD; hàng rau quả tăng 38 triệu USD, tương ứng 29,5%...

Tính đến giữa tháng 10/2018, Việt Nam xuất siêu 39 triệu USD  - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Lũy kế từ đầu năm đến 15/10/2018 so với cùng kỳ năm 2017). Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 đạt 10,14 tỷ USD, tăng 2,3% (tương ứng tăng 224 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2018. Tính đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 183,27 tỷ USD, tăng12,1% (tương ứng tăng 19,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến giữa tháng 10/2018, Việt Nam xuất siêu 39 triệu USD  - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Lũy kế từ đầu năm đến 15/10/2018 so với cùng kỳ năm 2017). Nguồn: Tổng cục Hải quan

So với nửa cuối tháng 9/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng sau: xăng dầu các loại giảm 115 triệu tương ứng giảm 34,6%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 71 triệu USD, tương ứng giảm 8,7%; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 60 triệu, tương ứng giảm 28,3%; đậu tương giảm 54 triệu USD, tương ứng giảm 82,8%... Bên cạnh đó, một số mặt hàng biến động tăng là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 98 triệu USD, tương ứng tăng 5,5%; chất dẻo nguyên liệu tăng 41 triệu USD, tương ứng tăng 11,3%...

Ngọc Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên