TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt nặng

24-10-2021 - 09:44 AM | Thị trường chứng khoán

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt nặng

Trong đó có những cá nhân và doanh nghiệp bị phạt nặng do vi phạm nhiều lỗi khi giao dịch cổ phiếu.

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tập đoàn Tân Mai bị phạt nặng

Ngày 21/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Tân Mai có địa chỉ tại Đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tổng số tiền 475 triệu đồng. Trong đó: 

-Phạt tiền 125 triệu đồng do Tập đoàn Tân Mai đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN. Cụ thể, tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ Công ty sau sáp nhập và báo cáo ngày 21/11/2013 của Công ty, Công ty cổ phần Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào Công ty kể từ ngày 8/4/2013. Việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của Công ty phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với UBCKNN nhưng Công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định.

-Phạt tiền 350 triệu đồng do Tập đoàn Tân Mai đã không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể, Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016. Ngày 07/6/2017, UBCKNN đã có công văn yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên bị phạt

Đối với doanh nghiệp, ngày 19/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (mã chứng khoán CTC) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC quý 1 năm 2020, báo cáo thường niên năm 2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/9/2020 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, một doanh nghiệp bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 20/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây lắp và sản xuất Công nghiệp (mã chứng khoán CIP) số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân, do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, CTCP Xây lắp và sản xuất công nghiệp công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Giao dịch cổ phiếu TEG, một nhà đầu tư bị phạt nặng

Ngày 14/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khương Tiến Hùng, một cổ đông lớn của CTCP Bất động sản xây dựng trường Thành (mã chứng khoán TEG) có địa chỉ tại B2001, Số 61 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội tổng số tiền 92,5 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi khi giao dịch chứng khoán. Trong đó:

-Phạt tiền 30 triệu đồng do ông Khương Tiến Hùng đã không báo cáo khi có thay đổi về lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

-Phạt tiền 62,5 triệu đồng vì đã không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 03/08/2018 và ngày 21/08/2018, ông Khương Tiến Hùng đã lần lượt bán 35.000 cổ phiếu TEG và 63.000 cổ phiếu TEG dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,17% xuống 5,98% và giảm từ 5,02% xuống còn 4,67% nhưng ông Khương Tiến Hùng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Không công bố thông tin dự kiến giao dịch cổ phiếu HAP, Thành viên BKS công ty bị phạt

Ngày 18/10/2021, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Khoa Thị Thanh Huyền, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP) số tiền 130 triệu đồng.

Nguyên nhân, do bà Thanh Huyền đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Khoa Thị Thanh Huyền đã bán 193.100 cổ phiếu HAP vào ngày 10/5/2021, bán 21.500 cổ phiếu HAP vào ngày 11/5/2021, bán 897.200 cổ phiếu HAP vào ngày 27/5/2021, bán 420.300 cổ phiếu HAP và mua 10.000 cổ phiếu HAP vào ngày 31/5/2021. Tiếp đó, bà mua 350.600 cổ phiếu HAP và bán 591.000 cổ phiếu HAP từ ngày 01/6/2021 đến ngày 11/6/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu D2D, Tổng Giám đốc công ty bị phạt

Ngày 18/10/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hồ Đức Thành, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (mã chứng khoán D2D) số tiền 5 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Hồ Đức Thành đã giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin. Cụ thể, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin ông Hồ Đức Thành đăng ký mua 100.000 cổ phiếu D2D từ ngày 27/5/2021 đến ngày 25/6/2021; tuy nhiên, ông Thành đã mua 20.000 cổ phiếu D2D vào ngày 26/5/2021.

Giao dịch cổ phiếu VIG một nhà đầu tư bị phạt nặng

Ngày 20/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hải, nhà đầu tư có địa chỉ tại 166 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tổng số tiền 52,5 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 35 triệu đồng do ông Nguyễn Hải đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ông Nguyễn Hải công bố thông tin không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 06/4/2021 (mua 350.000 cổ phiếu VIG làm tăng lượng sở hữu từ 4,92% lên 5,94%); công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 05/4/2021 (bán 340.500 cổ phiếu VIG làm lượng sở hữu giảm từ 5,91% xuống 4,92%) và ngày 22/4/2021 (bán 1.150.000 cổ phiếu VIG làm giảm lượng sở hữu từ 7,19% xuống 3,82%).

-Phạt tiền 17,5 triệu đồng do ông Nguyễn Hải đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (ngày 07/4/2021, ông Nguyễn Hải mua 65.700 cổ phiếu VIG, làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,94% lên 6,13%; ngày 16/4/2021 mua 369.400 cổ phiếu VIG, làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 6,63% lên 7,71%; ngày 19/4/2021 mua 352.100 cổ phiếu VIG, làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 7,71% lên 8,74% và ngày 20/4/2021 mua 50.000 cổ phiếu VIG, bán 579.500 cổ phiếu VIG, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,74% xuống 7,19% nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Thái Mạnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên