MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt nặng

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt nặng

Trong đó có doanh nghiệp bị UBCKNN phạt tổng cộng 275 triệu đồng.

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Không công bố thông tin theo quy định, Công ty CMC bị phạt 85 triệu đồng

Trước đó ngày 04/01/2022, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán CVT) số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân do Công ty CMC đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên hệ thống CBTT của Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại BCTC bán niên soát xét 2020; Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại BCTC quý 3/2020, BCTC kiểm toán năm 2020; Nghị quyết HĐQT về thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và các công việc khác; CBTT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; Quyết định của HĐQT về việc thông qua đồng ý cho Công ty ký hợp đồng lựa chọn Kiểm toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhân Tâm Việt năm 2020; Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua khu đất mới phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua công tác đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy gạch CMC số 2 năm 2020; Nghị quyết của HĐQT thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021.

Vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, Cao su Bến Thành bị phạt 275 triệu đồng

Ngày 06/01/2022, UBCKNN đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (mã chứng khoán BRC) tổng số tiền 275 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 125 triệu đồng do Công ty không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định. Cụ thể, Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

-Phạt tiền 150 triệu đồng do công ty đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, theo BCTC năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán và BCTC 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét của Công ty cho thấy: Trong năm 2019, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (đều là cổ đông lớn của Công ty). Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (trong năm 2019, 2020, 6 tháng đầu năm 2021) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (trong năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021) chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Giao dịch cổ phiếu LPB, người nhà lãnh đạo bị phạt 70 triệu đồng

Đối với cá nhân, ngày 07/01/2022, UBCKNN đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Xuân Thủy, người có liên quan tới ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán LPB) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do ôg Nguyễn Xuân Thủy đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 27/5/2021, ông Nguyễn Xuân Thủy đã mua 200.000 cổ phiếu LPB nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu MPT, một nhà đầu tư bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 31/12/2021, UBCKNN đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Vũ Hiếu, nhà đầu tư có địa chỉ tại Khu 16 TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Hiếu đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 09/4/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã mua 1 triệu cổ phiếu MPT của CTCP Tập đoàn Trường Tiền, làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 5,85% và trở thành cổ đông lớn. Tiếp đó ngày 29/4/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã bán 1 triệu cổ phiếu MPT, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,85% xuống 0% nhưng không công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên