MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TKV tiêu thụ 685.348 tấn Alumina

Những tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất và tiêu thụ alumina được duy trì ổn định, khẳng định rõ hiệu quả kinh tế với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. Sản lượng alumina quy đổi tiêu thụ đạt trên 685.348 tấn.

Cụ thể, trong sản xuất, Cty nhôm Lâm Đồng và Cty nhôm Đắk Nông đã chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy trình vận hành, các quy định quản lý kỹ thuật, đáp ứng cơ bản yêu cầu quản lý sản xuất.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn cho CBCNV, làm chủ và vận hành có hiệu quả dây chuyền công nghệ. Hai đơn vị này đã áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp công nghệ vào quá trình sản xuất để nâng cao năng suất.

Điển hình như việc sử dụng giải pháp nước tuần hoàn từ hồ thải quặng đuôi, giảm chi phí sử dụng nước mới, tiết kiệm 5 tỉ đồng/năm. Trong công tác tiêu thụ, sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống chặt chẽ, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu về triển khai cân đối nguồn hàng, tổ chức giao alumina cho các khách hàng theo các điều kiện của hợp đồng đã ký kết.

Kết quả, sản lượng alumin quy đổi tiêu thụ đạt cao trên 685.348 tấn. Tập đoàn Than Khoáng sản yêu cầu Cty nhôm Lâm Đồng và Cty nhôm Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh sản xuất; đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng alumina đáp ứng tốt nhất yêu cầu thị trường.

Cùng với đó, tích cực triển khai tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất hợp lý, tinh giản lao động một cách công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi của người lao động... Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp sáng kiến nhằm cải tiến, nâng cao công suất thiết kế ban đầu. Phấn đấu năm 2018, sản lượng tiêu thụ alumina quy đổi đạt trên 1.300.000 tấn.

Theo Đặng Tiến

Lao động

Trở lên trên