MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN): Quý 3 lãi 56 tỷ đồng, nâng tổng LNST từ sau CPH lên 189 tỷ đồng

10-11-2017 - 09:49 AM | Doanh nghiệp

Tổng doanh thu lũy kế từ 8/12/2016 đến 30/9/2017 của Tổng công ty Dược Việt Nam đạt 4.957 tỷ đồng.

Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm – mã chứng khoán DVN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017. Kỳ kế toán năm nay của Vinapharm tính từ 8/12/2016 – khi Tổng công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ riêng quý 3 đạt 1.585 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu hợp nhất tính từ 8/12/2016 đến 30/9/2017 lên 4.957 tỷ đồng. Đây chủ yếu là doanh thu từ bán hàng. Lợi nhuận gộp quý 3 đạt 153 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý 3 đạt 12,38 tỷ đồng, trong đó riêng thu lãi tiền gửi đạt 5,6 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá 2,8 tỷ đồng, nhận cổ tức gần 2 tỷ đồng, còn lại là nhận tiền lãi bán hàng trả chậm và doanh thu tài chính khác.

Tổng chi phí tài chính quý 3 hết 31,7 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lãi tiền vay gần 18,8 tỷ đồng, ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá 5,3 tỷ đồng, trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính hơn 2,3 tỷ đồng, còn lại là các khoản chi tài chính khác.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý hết hơn 115,5 tỷ đồng. Dẫn đến quý 3 Vinapharm còn lãi sau thuế 56,1 tỷ đồng. Nâng tổng LNST lũy kế từ 8/12/2016 đến 30/9/2017 lên 189 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/3017, tổng cộng tài sản công ty đạt 6.155 tỷ đồng, giảm 153 tỷ đồng so với trước cổ phần hóa. Tổng nợ phải trả giảm 347 tỷ đồng, xuống còn 3.696 tỷ đồng. Trong khi đó dư nợ vay ngắn hạn 1.590 tỷ đồng, tăng hơn 390 tỷ đồng so với đầu kỳ còn dư nợ vay dài hạn còn 52,1 tỷ đồng, giảm 1,3 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Mai Nguyễn

SSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên