MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng công ty Mỏ Việt Bắc (MVB): Mục tiêu lợi nhuận năm 2020 giảm gần 4 lần so với cùng kỳ

Năm 2019 lợi nhuận trước thuế MVB đạt gần 397 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và vượt 81% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP vừa công bố Báo cáo thường niên 2019 đánh giá lại tình hình kinh doanh năm 2019 vừa qua và kế hoạch kinh doanh trong năm tới.

Báo cáo kết quả SXKD năm 2019

Nhờ nắm bắt cơ hội về thị trường tiêu thụ than và xi măng tương đối thuận lợi, bám sát nhu cầu của thị trường nên MVB đã mang lại kết quả kinh doanh khá tốt khi cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu cả năm đạt 4.960 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018 và vượt tới 178% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 397 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và vượt 81% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 321 tỷ đồng, tăng 43% so với lợi nhuận đạt được năm 2018, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt gần 282 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty dự kiến trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành khoảng 189 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 18% bằng tiền mặt. Trước đó HĐQT đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tổng công ty Mỏ Việt Bắc (MVB): Mục tiêu lợi nhuận năm 2020 giảm gần 4 lần so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lên kế hoạch cho năm 2020, HĐQT công ty dự kiến sản lượng sản xuất than nguyên khai đạt 1.385 ngàn tấn, sản lượng than sạch sản xuất và than sạch tiêu thụ đều ước đạt ở mức 1.521 ngàn tấn. Ngoài ra MVB còn đặt mục tiêu 11,2 triệu m3 đất đá bốc xúc.

Tổng doanh thu dự kiến đạt gần 1.801 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 87,3 tỷ đồng, giảm tới 73% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 12%.

Trên thị trường thanh khoản cổ phiếu MVB khá thấp, hiện đang giao dịch quanh mức 10.200 đồng/cp, gần gấp đôi so với mức giá những ngày cuối năm 2019.

Tổng công ty Mỏ Việt Bắc (MVB): Mục tiêu lợi nhuận năm 2020 giảm gần 4 lần so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Minh Quang

Trở lên trên