MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN trong tháng 1/2023

Top 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN trong tháng 1/2023

Trong tháng 1/2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) của Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Tổng cục Thống kê vừa qua đã công bố Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2023. Báo cáo cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1/2023 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 4,4% và tăng 12,4%).

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% kế hoạch năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 4,2% kế hoạch năm và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 15,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 4,8% và giảm 6,5%. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 875,8 tỷ đồng, bằng 4,9% và giảm 17,1%.

Xét theo các Bộ, ngành, Bộ Giao thông Vận tải có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 1 năm 2023 cao nhất, ước tính 2798 tỷ đồng.

Theo sau là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 276 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 1. Xếp sau là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với 59 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước.

Các bộ còn lại trong top 5 là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài nguyên và Môi trường với vốn đầu tư lần lượt là 46 tỷ đồng và 44 tỷ đồng trong tháng 1 năm 2023.

Top 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN trong tháng 1/2023 - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Xét theo địa phương, trong tháng 1 năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đầu cả nước.

Ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 1 của Hà Nội đạt hơn 2.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, vốn ngân sách Nhà nước của thành phố giảm 18,4%.

TP. Hồ Chí Minh là địa phương xếp thứ 2 với vốn ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.600 nghìn tỷ đồng trong tháng 1. So với cùng kỳ năm trước, vốn đầu từ thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của thành phố tăng 99,7%.

Top 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN trong tháng 1/2023 - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong tháng 1 năm 2023, Quảng Ninh là địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước cao thứ 3 trên cả nước với 844 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh giảm 16,5%.

Xếp sau về vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước là Hải Phòng với 724 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các tỉnh khác cũng nằm trong top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước cao nhất tháng 1 năm 2023 là Bà Rịa - Vũng Tàu, Hoà Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk và Nghệ An.

Hoàng Tùng

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên