MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP. Hải Phòng: Nhiều khó khăn trong triển khai xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại TP. Hải Phòng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại TP. Hải Phòng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Theo Ban quản lý Khu kinh tế TP. Hải Phòng và chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Cụ thể, các khu công nghiệp VSIP Hải Phòng; DEEP C3; An Dương còn chậm trễ trong giải phóng mặt bằng. 2 khu công nghiệp Tiên Thanh; Xuân Cầu đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị khởi công. 4 khu công nghiệp gồm nam Tràng Cát; Thủy Nguyên; Tràng Duệ 3; Giang Biên 2 tuy đã nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng còn nhiều vướng mắc liên quan tới quy hoạch và các thủ tục khác. Ngoài ra còn 8 khu công nghiệp khác đang nghiên cứu và tiến độ cũng chưa đạt yêu cầu.

Đối với các cụm công nghiệp , hiện mới có 3 cụm đang triển khai gồm cụm công nghiệp Tiên Cường 2, Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; cụm công nghiệp Giang Biên, Vĩnh Bảo. Có 3 cụm công nghiệp khác đã có quyết định thành lập và 2 cụm công nghiệp đang được bổ sung vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố. Nhìn chung, kể cả các cụm công nghiệp đang triển khai hoặc đã có quyết định thành lập hay đang nghiên cứu đều có nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ rất chậm.

Tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng trong ngày 7/2, lãnh đạo các ngành, các địa phương phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; về thủ tục; nhất là những thủ tục liên quan tới quy hoạch chung phát triển thành phố; điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và đề nghị thành phố sớm quan tâm tháo gỡ.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với TP. Hải Phòng. Những năm qua, thành phố có nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện. Tuy nhiên, so với yêu cầu của thành phố và cam kết của chủ đầu tư thì hầu hết đều chậm. Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo kế hoạch.

Cụ thể, đối với Khu công nghiệp Tiên Thanh, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chưa hài lòng về tiến độ thực hiện và yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng ứng 100 tỷ đồng cho huyện Tiên Lãng phục vụ giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn tất các thủ tục để khởi công vào dịp 13/5/2023. Huyện Tiên Lãng khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Khu công nghiệp Tiên Thanh.

Đối với khu công nghiệp, dịch vụ và khu phi thuế quan Xuân Cầu, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo khởi công ngay trong tháng 2, thời gian dự kiến khoảng ngày 15 - 20/2; giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng hoàn tất các thủ tục giao đất; giao chủ đầu tư san lấp mặt bằng để khởi công. Về dự án Khu công nghiệp DDEP C3, Chủ tịch giao chủ đầu tư sớm triển khai tại các khu vực đã có mặt bằng; giao Ban quản lý Khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch cục bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp.

TP. Hải Phòng: Nhiều khó khăn trong triển khai xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - Ảnh 1.

Cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Chủ tịch UBND thành phố cũng không hài lòng với tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp VSIP; Khu công nghiệp An Dương và yêu cầu huyện Thủy Nguyên; huyện An Dương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong 6 tháng đầu năm. 2 dự án khu công nghiệp do Vingroup làm chủ đầu tư là nam Tràng Cát và Thủy Nguyên cần tiếp tục thực hiện song song các công việc trong khi chờ Quy hoạch chung phát triển thành phố được phê duyệt.

Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 tiếp tục tập trung cao về mặt bằng để sẵn sàng thu hút đầu tư sau khi hoàn thành các thủ tục. Chủ tịch đồng ý về chủ trương co hẹp diện tích của Khu công nghiệp Giang Biên để sớm được triển khai. Các khu công nghiệp còn lại tiếp tục hoàn tất thủ tục để thực hiện.

Về cụm công nghiệp, ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng các Cụm công nghiệp Tiên Cường 2, Đại Thắng, Giang Biên trong tháng 4 để khởi công. Chủ đầu tư các cụm công nghiệp này khẩn trương ứng kinh phí giải phóng mặt bằng cho các huyện thực hiện. Các ngành thành phố; các địa phương tiếp tục triển khai các cụm công nghiệp còn lại theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng mong muốn các ngành; các địa phương; các chủ đầu tư tập trung cao hơn, nhiều hơn cho giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bảo đảm sẵn quỹ đất sạch thu hút đầu tư, thực hiện các mục tiêu phát triển thành phố tới năm 2025, 2030 và 2045.

Theo Tiến Dũng

Công Thương

Trở lên trên