TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TP. HCM gỡ vướng pháp lý vấn đề nhà ở xã hội trong dự án thương mại

06-05-2022 - 11:02 AM | Bất động sản

TP. HCM gỡ vướng pháp lý vấn đề nhà ở xã hội trong dự án thương mại

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA), thời gian qua cơ quan này có hai văn bản số 14/2022/CV-HoREA ngày 15/3/2022 và 25/2022/CV- HoREA ngày 1/5/2022 tổng hợp kiến nghị của 86 doanh nghiệp với 102 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội đề nghị lãnh đạo TP. HCM xem xét tháo gỡ “vướng mắc”.

Trong đó, có rất nhiều dự án vướng mắc liên quan đến việc hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị trên địa bàn. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi có chủ trì cuộc họp nghe báo cáo những vướng mắc này để có phương án giải quyết.

Mới đây, Văn phòng UBND TP. HCM đã ban hành Thông báo số 291/TB-VP ngày 27/4/2022 kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Phan Văn Mãi về phương án xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp trong vấn đề trên.

Theo đó, đối với các dự án quy mô sử dụng đất dưới 10ha mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thể hiện hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, thì chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định trong văn bản đã ban hành.

Đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội thì giao Sở Xây dựng mời các chủ đầu tư để làm việc, tham mưu cho UBND TPHCM có văn bản xác định rõ và thống nhất 1 trong 3 hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội tại dự án theo quy định pháp luật.

Đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên, khi tham mưu UBND TP. HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch - Đầu tư cần hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và được thể hiện trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về việc thống nhất xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo các quy định về nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị trên địa bàn sẽ được thực hiện theo các trường hợp:

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án: việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (Sở Tài nguyên - Môi trường) chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương với giá trị quỹ đất thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án: việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ nhà ở xã hội của chủ đầu tư cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương với giá trị quỹ đất thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án: việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ nhà ở xã hội của chủ đầu tư cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước: Quá trình xác định giá đất để chủ đầu tư thực hiện vụ tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP. HCM thẩm định và UBND TP. HCM phê duyệt và cần thể hiện trong phương án giá đất tách bạch rõ giá trị quyền sử dụng đất được xác định trên toàn bộ dự án.

Trong đó, xác định giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở thương mại, giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở xã hội.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế TP có trách nhiệm thu tiền và thông tin lại kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính theo từng nội dung đã được xác định giá, để Sở Tài nguyên - Môi trường có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế TP thống kê, tổng hợp số liệu về nguồn tiền thu được từ việc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền mặt tương đương giá trị quỹ đất 20%. Báo cáo UBND TP hàng quý, hàng năm để nguồn tiền thu được này để bố trí nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội.

https://cafef.vn/tp-hcm-go-vuong-phap-ly-van-de-nha-o-xa-hoi-trong-du-an-thuong-mai-20220506104157303.chn

Tuấn Minh

Theo Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên