MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM đề xuất áp giá thị trường khi bồi thường giải phóng mặt bằng làm dự án

07-08-2018 - 09:24 AM | Bất động sản

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường nhanh chóng hoàn thành đề án cơ chế, chính sách pháp luật trong việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đang tồn đọng.

Đối với giá tính bồi thường cho người dân, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đề nghị cho phép sử dụng thông tin giao dịch thị trường thực tế làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường tại thời điểm có chủ trương thực hiện dự án. 

Đồng thời, Sở này cũng kiến nghị cần cho phép UBND TP.HCM chấp thuận giá đất dự kiến để tính bồi thường và dùng giá tái định cư dự kiến để lấy ý kiến người dân.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM, từ năm 2011 đến tháng 6/2018, TP.HCM tồn đến 133 dự án chưa hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc chưa hoàn thành việc thu hồi đất.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), Hiệp hội đã có nhiều kiến nghị liên quan đến việc xác định giá đất tại TP.HCM. Ông Châu cho rằng, nếu áp dụng hệ số K cho khu vực 1 là 1,2 thì các tuyến đường đất vàng ở quận 1 như phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng chỉ tới 194 triệu đồng/m2, thấp hơn rất nhiều so với thị trường.

"Bảng giá đất của TP.HCM hiện nay đang áp dụng chưa phù hợp với nguyên tắc giá phổ biến trên thị trường, kể cả đất ở các vị trí có giá cao nhất lẫn vị trí trong hẻm sâu có giá thấp nhất. Bảng giá đất của TP.HCM hiện chỉ tương đương khoảng 30-40% giá đất trên thị trường, cần phải xem xét lại cho phù hợp", ông Châu nói.

Điều này khiến nguồn thu ngân sách Nhà nước từ đất đai còn bị thất thu, nguồn thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo thành nguồn thu lâu dài và bền vững.

Nguyên nhân là Luật Đất đai 2013 vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Cụ thể, các quy định và cơ chế xác định giá đất, thẩm định giá đất khi vận hành thực tế cho thấy chưa thực sự đảm bảo nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Tại các địa phương xảy ra tình trạng bảng giá đất thấp mà nguyên nhân chủ yếu là do khung giá đất thấp và do Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất. Tuy nhiên cũng không được quy định mức giá đất thấp hơn mức giá tối thiểu của cùng loại đất trong khung giá đất nên không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Để khắc phục tình trạng này, HoREA cũng gửi kiến nghị theo hướng Chính phủ không ban hành khung giá đất mà giao toàn quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất, đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với giá thị trường.

Cụ thể, Chủ tịch HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đất đai 2013 về định giá đất. Trong đó, bỏ quy định Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần tại điều 113 Luật Đất đai. 

Sửa đổi điều 114 Luật Đất đai giao thẩm quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất và giá đất cụ thể đảm bảo giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường và phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

Về lâu dài, nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm tiền sử dụng đất mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước.

Nếu vẫn giữ cơ chế khung giá đất, bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, ông Châu cho rằng cần sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 17 Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

Cụ thể là căn cứ vào nhu cầu định giá đất cụ thể tại địa phương, Sở Tài chính lập kế hoạch định giá đất cụ thể trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Nguyên Minh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên