MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trần Viết Hoàn

Kỷ luật Đảng không dung túng bất kỳ ai, bất kỳ sai phạm nào

Kỷ luật Đảng không dung túng bất kỳ ai, bất kỳ sai phạm nào

07/05/2019 08:32

Theo ông Trần Viết Hoàn, việc xử lý kỷ luật cán bộ là bài học rất cần thiết cho Đảng ta để chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII.

Trở lên trên