MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trên 460 thủy điện nhỏ bị loại khỏi quy hoạch

Bộ Công Thương đã loại khỏi quy hoạch 463 dự án thủy điện nhỏ, 8 dự án thủy điện bậc thang và 231 vị trí tiềm năng.

Bộ Công Thương cho biết, trong 3 năm thực hiện rà soát quy hoạch đầu tư xây dựng các dự án thủy điện theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội, Bộ đã loại khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện (DATĐ) bậc thang có tổng công suất 655 MW và 463 DATĐ nhỏ có tổng công suất hơn 1.404 MW. Đồng thời, Bộ Công Thương không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng (trên 349 MW).

Để thực hiện điều này, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh đã chủ động đề xuất và thống nhất để loại khỏi quy hoạch các DATĐ nhỏ chưa có Nhà đầu tư quan tâm, quy mô nhỏ, đấu nối khó khăn, diện tích chiếm đất lớn...

Vị trí dự kiến xây Nhà máy thủy điện Đakrông 4 hiện đã ngừng triển khai.(Ảnh: Báo Pháp luật và Đời sống)

Vị trí dự kiến xây Nhà máy thủy điện Đakrông 4 hiện đã ngừng triển khai.(Ảnh: Báo Pháp luật và Đời sống)

Ngoài ra, trong quá trình thẩm định phê duyệt quy hoạch thủy điện (gồm các thủy điện trong bậc thang và thủy điện nhỏ), Bộ Công Thương và UBND các tỉnh đã đánh giá kỹ các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật, các tiêu chí về môi trường và xã hội đối với các DATĐ để kiên quyết loại bỏ hoặc điều chỉnh hợp lý đối với các dự án.

Cũng theo Bộ Công Thương, hiện nay, trên cả nước có 306 DATĐ với tổng công suất lắp máy đạt trên 15.474 MW đang vận hành phát điện; 193 dự án (5.662 MW) đang thi công xây dựng; 245 dự án (3.006 MW) đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 DA (421,88 MW) có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát.

Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông lớn, Bộ Công Thương đã vận hành phát điện 61 dự án có tổng công suất trên 13.000 MW); đang thi công xây dựng 31 dự án (3.580,50 MW); đang nghiên cứu đầu tư 15 dự án (730,50 MW); có 03 DA (128 MW) chưa cho phép nghiên cứu đầu tư.

Đối với các dự án xây dựng thủy điện ở Tây Nguyên, thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có Văn bản gửi UBND 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh vùng phụ cận đề nghị khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh và Chủ đầu tư các Dự án thủy điện thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ đã kết luận.

Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh rà soát, xem xét điều chỉnh quy mô, sơ đồ khai thác để đánh giá cụ thể ảnh hưởng của dự án đến đất rừng. Nếu có ảnh hưởng, yêu cầu không xem xét tiếp tục nghiên cứu, đầu tư các dự án thủy điện thuộc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các Dự án thủy điện đã được UBND Tỉnh cho phép nghiên cứu, khảo sát để bổ sung vào quy hoạch, nếu có ảnh hưởng đến đất rừng, Bộ Công Thương sẽ không xem xét để đưa vào quy hoạch.

Đối với các Dự án thủy điện đang thi công xây dựng, đã hoàn thành và đi vào vận hành, nếu không thực hiện đầy đủ các cam kết về trồng rừng thay thế và chi trả Dịch vụ môi trường rừng, đề nghị UBND Tỉnh tổng hợp danh sách các dự án này báo cáo Bộ Công Thương để yêu cầu dừng triển khai hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh phụ cận tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng tại các dự án thủy điện, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng lợi dụng việc xây dựng thủy điện để chặt phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép qua các tuyến đường thi công của các Dự án thủy điện./.

Theo Nguyễn Quỳnh

VOV

Trở lên trên