MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trình Chính phủ phương án tăng lương hưu, trợ cấp

Sau khi lấy ý kiến các bộ ngành, người dân, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 tới.

So với dự thảo lấy ý kiến trước đó, trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đã bổ sung thêm nhóm được điều chỉnh tăng lương hưu , trợ cấp, khi thêm nhóm: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Dự thảo nghị định do Bộ LĐ-TB&XH xây dựng đề xuất, từ ngày 1/7/2023, tăng lương thêm 12,5% với người đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Tăng thêm 20,8% với người nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1/1/2022 (nghỉ hưu sau ngày điều chỉnh tăng lương hưu lần gần nhất).

Sau khi tăng lương hưu theo các mức chung kể trên, người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể: Với người có lương hưu sau tăng dưới 2,7 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300 nghìn đồng/tháng; người có lương từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/tháng được tăng bù số còn thiếu để được 3 triệu đồng/tháng.

Trình Chính phủ phương án tăng lương hưu, trợ cấp - Ảnh 1.

Dự kiến ngày 1/7 tới sẽ tăng mạnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng. (Ảnh: Như Ý)

Bộ LĐ-TB&XH lý giải, tăng lương hưu từ 1/7/2023 để phù hợp với thời điểm tăng lương cơ sở; Quốc hội đã có nghị quyết tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Lý giải về các mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng kể trên, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Nghị quyết 69/2022 của Quốc hội đã thông qua phương án tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng thêm 12,5% với nhóm do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Còn theo Luật BHXH, khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7 tới, một số chế độ cũng được điều chỉnh tăng theo. Với mức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức hiện hành), kéo theo người nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH sau ngày 1/7 sẽ có mức tính lương hưu cao hơn người nghỉ trước đó.

Cùng đó, ngày 1/1/2022 lương hưu được điều chỉnh tăng 7,4%, nhưng không tăng lương cơ sở, nên nhóm nghỉ hưu sau thời điểm này tới trước khi tăng lương cơ sở (từ ngày 1/1/2022 – 30/6/2023) có lương hưu thấp hơn người nghỉ trước đó dù có các điều kiện tính như nhau; và thấp hơn người nghỉ hưu sau ngày 1/7/2023 (do thời điểm này lương cơ sở cũng tăng, nên mức tính chế độ tăng theo).

Do đó, cần điều chỉnh mức tăng bổ sung cho nhóm nghỉ hưu từ ngày ngày 1/1/2022 – 30/6/2023, để đảm bảo tương quan, công bằng giữa các thời điểm nghỉ hưu.

Về điều chỉnh tăng thêm cho nhóm lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, nhóm nghỉ hưu, nghỉ nhận trợ cấp, trợ cấp tuất trước ngày 1/1/1995 đa số theo diện mất sức lao động, nên thời gian làm việc ngắn, mức lương hưu, trợ cấp thấp so với mặt bằng chung. Việc điều chỉnh tăng thêm cho nhóm này là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với những người đã có thời gian làm việc, cống hiến (trong khu vực nhà nước giai đoạn trước năm 1995).

Bộ LĐ-TB&XH tính toán, sau khi tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp hằng tháng, ngân sách nhà nước chi tăng thêm hơn 2.662 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm nay, với hơn 891 nghìn người được điều chỉnh.

Quỹ BHXH tăng chi thêm cho 6 tháng cuối năm nay hơn 9.675 tỷ đồng tỷ đồng, để tăng lương cho hơn 2,17 triệu người.

Với nhóm nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng dưới 3 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm, dự kiến hơn 236 nghìn người được tăng thêm, ngân sách nhà nước dự kiến chi thêm hơn 272 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm.

Tổng kinh phí tăng thêm cho lần điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 (tính tới hết năm) trên 12.600 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước tăng thêm hơn 2.982 tỷ đồng, quỹ BHXH tăng thêm hơn 9.675 tỷ đồng.

Các nhóm được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người tham gia BHXH tự nguyện, quỹ BHXH nông dân Nghệ An); quân nhân, công an và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Cán bộ xã/phường/thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

Quân nhân, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.


Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên