MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Nam huy động thành công 3.045 tỷ đồng trái phiếu cho dự án điện mặt trời

Lãi suất năm đầu tiên là 10,5%/năm.

CTCP Điện mặt trời Trung Nam vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.100 tỷ đồng thông qua hình thức bút toán ghi sổ. Kỳ hạn trái phiếu 9 năm, lãi suất được xác định như sau: năm đầu tiên cố định bằng 10,5%/năm các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND kỳ hạn 24 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Quân đội cộng biên 3,5%/năm.

Trong đó, lãi suất thả nổi được điều chỉnh định kỳ 3 tháng/lần. Kỳ hạn trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Thời gian thực hiện nhằm ngày 26/8/2019, tổ chức tư vấn là CTCK MB (MBS).

Trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản bao gồm:

+ Toàn bộ quyền tài sản và tài sản trên đất hình thành trong tương lai gắn liền với Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung nam tại tỉnh Ninh Thuận thuộc sở hữu tổ chức phát hành;

+ Sau khi Dự án điện mặt trời Trung Nam đã hoàn thiện, thực hiện thế chấp tài sản đã hình thành trên đất;

+ CTCP Đầu tư Xây dựng (Công ty mẹ của tổ chức phát hành) cung cấp văn bản bảo lãnh/cam kết vô điều kiện không huỷ ngang về việc thực hiện thay toàn bộ các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí và các chi phí liên quan đến gói trái phiếu phát hành.

Kết quả, nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua trọn 2.100 tỷ đồng trái phiếu.

Trung Nam huy động thành công 3.045 tỷ đồng trái phiếu cho dự án điện mặt trời - Ảnh 1.

Danh sách trái chủ.

Trung Nam huy động thành công 3.045 tỷ đồng trái phiếu cho dự án điện mặt trời - Ảnh 2.

Quy định mua lại trước hạn.

Đáng chú ý, cùng thời điểm 26/8/2019, một đơn vị khác là CTCP Trung Nam song song hoàn tất đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 988 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm thông qua hình thức bút toán ghi sổ.

Trong đó, dự án Điện mặt trời Trung Nam cũng được làm tài sản đảm bảo cho 988 tỷ trái phiếu của CTCP Trung Nam. Chi tiết, trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền gắn liền với đất hoặc phát sinh trong tương lai từ việc khai thác/thụ hưởng các nguồn thu từ việc kinh doanh các lô đất (đất ở, đất thương mại dịch vụ) được phân lô của dự án Golden Hills City & Dự án Việt 50m tại Đà Nẵng, thuộc CTCP Trung Nam. Trong đó,

+ Quyền tài sản và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại tỉnh Ninh Thuận;

+ Toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp từ phần vốn góp của Tổ chức phát hành theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư với CTCP Điện mặt trời Trung Nam.

Về đợt phát hành của CTCP Trung Nam cũng có tổ chức tư vấn là CTCK MB (MBS), lãi suất thả nổi được điều chỉnh định kỳ 3 tháng/lần. Kỳ hạn trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Trong đó, lãi suất được xác định như sau: năm đầu tiên cố định bằng 10,5%/năm các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND kỳ hạn 24 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Quân đội cộng biên 3,8%/năm.

Kết quả, nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua trọn 988 tỷ đồng trái phiếu.

Trung Nam huy động thành công 3.045 tỷ đồng trái phiếu cho dự án điện mặt trời - Ảnh 3.

Tri Túc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên