MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nâng cao công tác dự báo kinh tế vĩ mô

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nâng cao công tác dự báo kinh tế vĩ mô

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cho biết cần cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu và dự báo kinh tế vĩ mô.

Ngày 5-1, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương cho biết trong 5 năm qua, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các chức năng nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 Nghị quyết, Kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế xã hội, 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 9 Nghị quyết và 3 Kết luận của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia góp ý kiến đối với hàng trăm Đề án, báo cáo, văn bản quan trọng trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về kinh tế xã hội được quan tâm có nhiều đổi mới sáng tạo.

Riêng trong năm 2020, tập thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan đã tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng 7 Đề án quan trọng để báo cáo Bộ Chính trị.

Ban Kinh tế Trung ương tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; chủ trì nghiên cứu, hoàn thành xây dựng chuyên đề “Các quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”, trong đó đã đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm phát triển Kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2011-2015, đề xuất nội hàm quan điểm phát triển trong 5 năm, 10 năm tới…

 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nâng cao công tác dự báo kinh tế vĩ mô  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ khóa XIII, tập trung nguồn lực làm tốt các đề án, nghị quyết được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, bảo đảm các đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết Ban Kinh tế Trung ương cần cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu và dự báo kinh tế vĩ mô. "Tinh thần chung là cần tạo dựng được bản sắc của Ban Kinh tế Trung ương, đó là ý kiến thẩm định phải sắc bén, có tầm chiến lược, có bản lĩnh, có tính phản biện nhưng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết" - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

Thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tập trung nâng cao công tác nghiên cứu và dự báo kinh tế vĩ mô, cảnh báo những vấn đề mới trong phát triển kinh tế của đất nước để tham mưu, đề xuất các chiến lược, chính sách phù hợp. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, khơi dậy nhiệt huyết, khát khao cống hiến, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên.

Theo Minh Chiến

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên