MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường hợp nào công chức vừa được tuyển dụng đã hưởng lương bậc 2?

Thực tế, thường khi công chức mới được tuyển dụng sẽ hưởng lương bậc 1 của vị trí việc làm mình được tuyển dụng. Như vậy, liệu có trường hợp công chức vừa được tuyển dụng đã hưởng lương bậc 2 không?

Mọi công mới được tuyển dụng phải hưởng lương tập sự?

Khoản 2 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định, công chức vừa được tuyển dụng phải trải qua thời gian tập sự:

- 12 tháng: Tuyển dụng vào công chức ngạch chuyên viên;

- 6 tháng: Tuyển dụng vào công chức ngạch cán sự và ngạch chuyên viên.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều phải tập sự. Theo quy định trên, thời gian tập sự 12 tháng và 6 tháng chỉ áp dụng với công chức loại C và công chức loại D. Trong đó, theo khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, công chức được phân loại theo ngạch gồm:

- Loại A: Người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

- Loại B: Người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

- Loại C: Người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

- Loại D: Người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

Do vậy, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính không phải trải qua thời gian tập sự. Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ:

Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này

Căn cứ quy định này, công chức khi đáp ứng điều kiện sau đây sẽ không phải tập sự:

- Đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đã được đào tạo hoặc chuyên môn đã đảm nhiệm trước đây mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với 06 hoặc 12 tháng như đã nêu ở trên.

Như vậy, ngoài hai đối tượng công chức nêu trên thì những người đáp ứng điều kiện này cũng không phải tập sự. Điều này cũng có nghĩa, không phải tất cả công chức mới được tuyển dụng đều hưởng lương tập sự.

Những người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương theo quy định tại Điều 19 Nghị định 138/2020. Cụ thể, thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ là căn cứ để xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Công chức có được hưởng lương bậc 2 khi mới tuyển dụng?

Công chức có trình độ thạc sỹ

Công chức được Nhà nước đảm bảo tiền lương tương xứng với nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Riêng người làm ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn… còn được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi.

Theo đó, với trường hợp người đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì căn cứ xếp lương dựa vào thời gian đã công tác này. Với công chức là chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Vì vậy, các đối tượng công chức còn lại, khi được tuyển dụng, đang trong thời gian tập sự sẽ hưởng lương tập sự với mức hưởng là 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng.

Song, nếu là công chức tập sự có trình độ thạc sỹ phù hợp yêu cầu vị trí việc làm thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng. Như vậy, công chức có bằng thạc sỹ mới được tuyển dụng sẽ hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.

Riêng 3 đối tượng dưới đây sẽ được hưởng 100% lương bậc 2 nếu có bằng thạc sỹ:

- Công chức tập sự làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

- Công chức tập sự làm việc trong ngành, nghề độc hại, nguy hiểm.

- Trước khi tuyển dụng vào công chức đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, sĩ quan công an và quân đội…

Công chức văn thư viên trung cấp có trình độ cao đẳng trở lên

Nội dung này được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Thông tư 02/2021/TT-BNV. Cụ thể:

Công chức ngạch văn thư viên trung cấp được hưởng lương công chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06. Tuy nhiên, nếu công chức có trình độ cao đẳng trở lên khi tuyển dụng vào vị trí yêu cầu là ngạch văn thư viên trung cấp thì:

- Được xếp lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp.

- Trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp (nếu có).

Theo đó, công chức văn thư viên trung cấp nếu có trình độ từ cao đẳng trở lên thì được xếp lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp; nếu tập sự thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch này.

Như vậy, hiện tại có 2 đối tượng công chức vừa được tuyển dụng đã hưởng lương bậc 2 là công chức có trình độ thạc sỹ và công chức viên trung cấp có trình độ từ cao đẳng trở lên.

Hà Trần

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên