MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường hợp nào người lao động sẽ được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu?

Trường hợp nào người lao động sẽ được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu?

Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp trả thêm cho người lao động làm việc lâu năm trong ngành. Vậy khi nào người lao động được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu?

Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp lương được trả thêm hàng tháng cho người lao động có thời gian làm việc gắn bó lâu dài với cơ quan. Theo đó, việc tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu sẽ được áp dụng trong trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Căn cứ theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, có 4 trường hợp được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu.

Trường hợp 1: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề. Sau đó, chuyển sang ngành nghề không có phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề.

Khi đó, cơ sở tính lương hưu sẽ lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề cao nhất (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp 2: Trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ những năm cuối để làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề.

Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp 3: Đối với trường hợp trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối để tính lương hưu vừa có thời gian đóng có phụ cấp thâm niên nghề, vừa có thời gian đóng không có phụ cấp thâm niên nghề thì tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp 4: Người lao động trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội có khoảng thời gian đóng bao gồm phụ cấp thâm niên nghề liền kề cao hơn tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối.

Khi đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề liền kề tương ứng với số năm quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH (được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí), sẽ được lấy để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

https://cafef.vn/truong-hop-nao-nguoi-lao-dong-se-duoc-tinh-phu-cap-tham-nien-vao-luong-huu-20220810082725096.chn

Giang Anh

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên