MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 12/02/2020, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp theo tiêu chuẩn mới

05-02-2020 - 11:28 AM | Xã hội

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2020.

Thông tư quy định 3 tiêu chuẩn chung của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp gồm: 1- Tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; 2- Tiêu chuẩn về năng lực; 3- Tiêu chuẩn về hiểu biết.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tư pháp như sau: Giám đốc Sở Tư pháp là người đứng đầu Sở Tư pháp, lãnh đạo công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân công của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Giám đốc Sở Tư pháp: có trình độ cử nhân luật trở lên; đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ hoặc cấp sở; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 trở lên của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 03 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo từ cấp trưởng phòng thuộc Sở hoặc tương đương trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn. Bên cạnh đó, phải được quy hoạch chức danh Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Tư pháp là chức danh lãnh đạo, quản lý, giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ lĩnh vực công tác được Giám đốc Sở Tư pháp phân công. 

Tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác là có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 03 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng thuộc Sở hoặc tương đương trở lên, trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện hoặc tương đương trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn…

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên