MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 15/2, người có công được miễn, giảm tiền sử dụng đất thế nào?

Từ 15/2, người có công được miễn, giảm tiền sử dụng đất thế nào?

Chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng được quy định cụ tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP về biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Trước đây, Nghị định 31/2013/NĐ-CP chỉ quy định người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa nêu rõ đối tượng cũng như mức giảm.

Theo quy định mới tại Nghị định 131/2021, từ ngày 15/2/2022 - khi Nghị định này chính thức có hiệu lực, chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạnh đã được quy định cụ thể như sau:

Chế độ miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở

Các đối tượng được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Nghị định 131 bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở

Khoản 2 Điều 104 Nghị định 131 quy định, miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở (loại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở) đang thuê thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Chế độ giảm tiền sử dụng đất Đối tượng và mức giảm tiền sử dụng đất với người có công được quy định tại Điều 105 Nghị định 131/2021 như sau:

Giảm 90% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở

Đối tượng được giảm 90% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước gồm:

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%.

Giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở

Đối tượng được giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước gồm:

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993.

- Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%.

Giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở

Đối tượng được giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối gồm:

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%.

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến.

- Thân nhân liệt sĩ.

Giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở

Đối tượng được giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước gồm:

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến.

Thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất

Theo Điều 107 Nghị định 131, hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất và pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể:

Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 15 Thông tư 76/2014/TT-BTC để được miễn, giảm tiền sử dụng đất, cần chuẩn bị 01 hồ sơ:

1 - Đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ diện tích, lý do miễn, giảm);

2 - Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp người có công (bẩn sao có chứng thực);

3 - Các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có)

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ phải mang chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Thủ tục thực hiện

Theo Điều 16 Thông tư 76/2014/TT-BTC thủ tục đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Nộp  trực tiếp tại cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Bước 2: Giải quyết yêu cầu

- Khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận hoặc chuyển mục đích sử dụng đất thì văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ và quyết định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ.

https://cafef.vn/tu-15-2-nguoi-co-cong-duoc-mien-giam-tien-su-dung-dat-the-nao-20220128122308267.chn

Tiêu Tương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên