MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tư duy dài hạn

Nếu biết khi 80 tuổi hối tiếc nhất điều gì, bạn có thể vạch kế hoạch để giải quyết những khúc mắc ở hiện tại: Tư duy dài hạn thực sự giúp chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn của cuộc đời

Nếu biết khi 80 tuổi hối tiếc nhất điều gì, bạn có thể vạch kế hoạch để giải quyết những khúc mắc ở hiện tại: Tư duy dài hạn thực sự giúp chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn của cuộc đời

13/09/2020 18:28

Người suy nghĩ thiển cận dễ thất bại, muốn thành công cần nhìn xa trông rộng, vạch kế hoạch dài hạn trong 5, 10, 20 năm tới.

Trở lên trên