MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày 1/8, có bắt buộc phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ?

09-07-2024 - 10:07 AM | Bất động sản

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sổ đỏ là tài sản chung của hai vợ chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào sổ đỏ, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người để đứng tên làm đại diện cho vợ và chồng.

Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực ngày 1/8 tới đây. Trong đó, vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được nhiều người quan tâm, đặc biệt là có bắt buộc phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ hay không?

Căn cứ khoản 4 Điều 135 Luật Đất đai 2024 quy định: "Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người để đứng tên làm đại diện cho vợ và chồng.

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu".

Tuy nhiên, đây không phải quy định mới mà nội dung này đã được nêu tại khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai 2013.

Theo đó, nếu quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở là tài sản chung vợ chồng thì phải ghi cả họ và tên của vợ chồng vào sổ đỏ trừ trường hợp có thỏa thuận của 2 người về việc ghi tên 1 người.

Nếu trước đó, Sổ đỏ là tài sản chung vợ chồng mà chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi Sổ đỏ có cả tên của hai vợ chồng nếu có yêu cầu.

Đồng thời, theo Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13, nếu nhà, đất là tài sản chung vợ chồng thì Sổ đỏ phải có tên của cả hai vợ chồng trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều kiện thêm tên vợ, chồng vào sổ đỏ

Để thêm tên vợ, chồng vào sổ đỏ thì cần phải đáp ứng điều kiện theo Điều 135 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vào ngày 1/8.

Sổ đỏ hiện đang được cấp chỉ có tên vợ hoặc chỉ có tên mình chồng.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản là tài sản chung của vợ chồng, được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014: Do vợ, chồng tạo ra, mua được từ thu nhập do lao động, sản xuất, kinh doanh; từ hoa lợi, lợi tức; thu nhập khác trong thời kỳ hôn nhân. Do vợ chồng cùng được thừa kế hoặc tặng cho chung; Là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung; Là quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn.

Vợ chồng có nhu cầu bổ sung tên của mình vào Sổ đỏ đang đứng tên của một trong hai người vợ hoặc chồng.

Thủ tục cấp lại sổ dỏ có đầy đủ tên của hai vợ chồng

Sau khi đáp ứng các điều kiện này, vợ chồng cần phải thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ có đầy đủ tên của cả hai vợ chồng.

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ gồm: Đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ theo mẫu, sổ đỏ (bản gốc), hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (nếu đất trong ngân hàng).

Cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương đã thành lập cơ quan này hoặc UBND cấp huyện nếu địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời gian thực hiện thủ tục này không quá 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hoặc không quá 17 ngày nếu ở các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Dương Dương

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên